Mobiele menu

Ontwikkeling start-stop criteria en gestructureerde keuze-informatie voor taalontwikkeling stoornissen (TOS) en Afasie

Met dit onderzoek willen we de doelmatigheid en kwaliteit van behandelingen van logopedisten vergroten.

Doel

Met start- en stopcriteria kunnen logopedisten de keuze tot het starten en stoppen van een behandeling gemotiveerd vastleggen. Daarnaast heeft het project als doel de mogelijkheid te creëren om de data over het gebruik van de start- en stopcriteria gestandaardiseerd vast te leggen. Hiermee kan de opbrengst van de landelijke en individuele benchmarkrapportages van de NIVEL zorgregistratie versterkt worden.

Werkwijze

We herzien de richtlijnen diagnostiek en behandeling van afasie (2015) en logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen (TOS) (2016) en we ontwikkelen een set van start- en stop criteria en een beslisboom die het gebruik van de start- en stopcriteria in de praktijk en het samen beslissen ondersteunt.

Kenmerken

Projectnummer:
10270032130003
Looptijd: 90%
Looptijd: 90 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.D. Brink
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Kwaliteit en transparantie paramedische zorg

Kwaliteit en transparantie in de paramedische zorg is belangrijk voor verbetering van de patiëntenzorg en de gezondheid van patiënten. Kwaliteitsstandaarden kunnen bijdragen aan deze kwaliteit en transparantie. Daarom ondersteunen wij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en -producten.