Mobiele menu

Ontwikkeling van de JGZ richtlijn huidafwijkingen: signalering, diagnose en behandel-/verzorgingsadviezen

TNO heeft in 2012 de ontwikkeling van een richtlijn ‘Huid’ voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) afgerond. Doel van deze JGZ richtlijn “huid” is het bieden van handvatten voor preventie (o.a. verzorgingsadviezen, zonadvies), signalering (alarmsymptomen, wanneer moet je verwijzen) en advisering. Tevens wordt een aantal hoofdgroepen huidafwijkingen als volgt bondig beschreven: beeld, oorzaak, behandeling en begeleiding door de JGZ. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de etnische aspecten van de huid (culturele verschillen van de huidproblemen en het gedrag daaromheen) en de impact van huidafwijkingen op het leven. Bij de richtlijn is een website met veel plaatjes ontwikkeld, die gebruikt kan worden door professionals bij het beter herkennen en adviseren van huidafwijkingen. De richtlijn kan ook zeer bruikbaar zijn voor andere hulpverleners zoals de verloskunde, huisarts, kinderarts en dermatoloog bij de advisering aan kinderen en hun ouders betreffende relatief onschuldige huidafwijkingen.

Producten

Titel: ‘De JGZ-Richtlijn Huid. Van kijken naar doen.’ presentator Kamphuis
Titel: Blogartikel omtrent het Stroomschema Huidafwijkingen door de ontwikkelaar PlusPort
Titel: NHG-Standaard Zwangerschap en Kraamperiode
Titel: At work! Guideline and web-based tool on skin lesions for preventive youth health care.

Verslagen


Eindverslag

Huidafwijkingen komen vaak voor, zo ook bij kinderen. Huidafwijkingen staan op nummer 2 van de ranglijst van meest voorkomende nieuwe diagnosen die de huisarts bij kinderen stelt, en wel 287 per 1000 kinderen. Het primaire doel van dit project was de ontwikkeling van een Jeugdgezondheidszorg (JGZ) richtlijn “huid”, inclusief een testfase in de praktijk.
De meeste huidafwijkingen, zoals waterwratjes en ‘luieruitslag’, zijn vrij onschuldig aard en genezen zonder extra behandeling. Uitleg erover kan veel ongerustheid bij kinderen en ouders wegnemen. Hierdoor wordt onnodige medische consumptie voorkomen. Andere afwijkingen, zoals eczeem, hebben een chronisch beloop en moeten wel behandeld worden. Door kinderen met eczeem langer in de tijd te volgen, is het mogelijk om behandel- en verzorgadviezen te optimaliseren en de therapietrouw te bevorderen. Door goede voorlichting over eczeem en voedselallergie kunnen onnodige risicovolle diëten voorkomen worden. In zeldzame gevallen zijn afwijkingen zelfs mogelijk levensbedreigend, bijvoorbeeld verdachte aangeboren moedervlekken en aardbeivlekken (hemangiomen) rondom organen. Vroege opsporing, (snelle) verwijzing en behandeling kunnen bij deze afwijkingen veel gezondheidswinst opleveren. De JGZ heeft hierbij een belangrijke rol, juist door het hoge bereik en frequente contact en de aard van het contact waarbij de gehele huid met enige regelmaat wordt bekeken (vooral op jongere leeftijd). Op dit moment wordt niet optimaal gebruik gemaakt van deze cruciale rol van de JGZ binnen de zorg voor het kind met huidafwijkingen omdat er geen uniforme werkwijze bestaat. Een richtlijn is daarom noodzakelijk. Een richtlijn is een document voor de professionals met aanbevelingen hoe te werken.

Het primaire doel van dit project is de ontwikkeling van een Jeugdgezondheidszorg (JGZ) richtlijn “huid”, inclusief ontwikkeling van indicaroren en een proefimplementatie. Doel van deze JGZ richtlijn “huid” is het bieden van handvatten voor preventie (o.a. verzorgingsadviezen, zonadvies), symptomen en signalering (alarmsymptomen, wanneer moet je verwijzen). Tevens wordt een aantal hoofdgroepen huidafwijkingen/-aandoeningen bondig beschreven: beeld, oorzaak, behandeling en begeleiding door de JGZ bij kinderen en jeugdigen van 0-19 jaar. Het gaat om de hoofdgroepen: infectieuze, eczemateuze en aangeboren aandoeningen. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de etnische aspecten van de huid (culturele verschillen van de huidproblemen en het gedrag daaromheen).
Het is expliciet een richtlijn voor verpleegkundigen, artsen én dokterassistenten in de JGZ. Tevens kan de richtlijn zeer bruikbaar zijn voor hulpverleners in de 0e, 1e, 2e lijn (kraamzorg, verloskunde, huisarts, kinderarts en dermatoloog) bij de advisering aan kinderen en hun ouders betreffende relatief onschuldige huidafwijkingen. De uiteindelijke producten zullen voldoen aan de AGREE criteria.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
156000006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Kamphuis
Verantwoordelijke organisatie:
TNO