Mobiele menu

Ontwikkeling van een beslishulp voor het inzetten van signaleringsinstrumenten in de JGZ en het sociale domein Bevorderen van de implementatie van valide signaleringslijsten door aansluiting op de brede gespreksmethodieken GIZ en SPARK

Projectomschrijving

Beslishulp voor gebruik van signaleringsinstrumenten in de JGZ en sociaal domein

Binnen dit project is een online beslishulp ontwikkeld dat (JGZ) professionals ondersteunt bij het gebruik van vier gevalideerde signaleringsinstrumenten (LSVG, ARI CP, SDQ en de RCADS-22) in hun werk. De Beslishulp is opgezet als een gelaagde tool. De gebruiker kan via een muisklik snel naar de korte basisinformatie over een specifiek signaleringsinstrument en een muisklik verder naar meer uitgebreide achtergrondinformatie. Via de achtergrondinformatie wordt er via diverse links verwezen naar bijvoorbeeld de aanverwante richtlijnen Angst en Depressie.


Overzicht en ondersteuning voor zorgprofessionals

De beslishulp beantwoordt voor ieder instrument drie vragen:
1) bij welke problemen kan dit instrument ingezet worden?
2) hoe bepaal je als gebruiker de uitkomst?
3) Wat zijn de mogelijke vervolgstappen?
Ook worden de verschillen tussen de instrumenten benoemt, zoals de beide hechtingsinstrumenten en de SDQ versus de RCADS-22. Verder wordt de aansluiting van de signaleringsinstrumenten bij twee bestaande gespreksmethodieken (de GIZ en de SPARK) visueel inzichtelijk gemaakt en toegelicht. De beslishulp bevat een overzichtstabel met alle vier de signaleringsinstrumenten en aanbevelingen voor het implementeren van de beslishulp.

Ontwikkeling in samenspraak met zorgprofessionals

De beslishulp is samen met praktijkprofessionals uit de JGZ en jeugdteams ontwikkeld met behulp van focusgroep interviews en schriftelijke consultatie rondes.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar de beslishulp? Bekijk het korte promotiefilmpje via de link Download en links of bestudeer de powerpoint die gebruikt kan worden bij de scholing.

Verslagen


Eindverslag

In dit project hebben we een Beslishulp gemaakt: dat is een online document dat (JGZ) professionals ondersteunt bij het gebruik van vier gevalideerde signaleringsinstrumenten (LSVG, ARI CP, SDQ en de RCADS-22) in hun werk. Dat hebben we in de eerste plaats gedaan door alle relevante informatie over deze vier instrumenten bij elkaar te brengen. De Beslishulp bevat voor ieder afzonderlijk instrument een korte gebruiksaanwijzing van één pagina en meer uitgebreide achtergrondinformatie over dat instrument. Drie vragen worden voor ieder instrument beantwoord: 1) bij welke problemen kan dit instrument ingezet worden? 2) hoe bepaal je als gebruiker de uitkomst? En 3) Wat zijn de mogelijke vervolgstappen? We benoemen ook de verschillen tussen instrumenten die op het eerste gezicht veel op elkaar lijken (de beide hechtingsinstrumenten, en de SDQ versus de RCADS-22). Verder wordt de aansluiting van de signaleringsinstrumenten bij twee bestaande gespreksmethodieken (de GIZ en de SPARK) visueel inzichtelijk gemaakt en toegelicht. De beslishulp bevat een overzichtstabel met alle vier de signaleringsinstrumenten en aanbevelingen voor het implementeren van de beslishulp. Tenslotte hebben we een kort promotie filmpje gemaakt over de tool en is er een PowerPoint die gebruikt worden als eerste kennismaking of scholing voor de beslishulp. Al deze materialen worden beschikbaar gesteld via de website van het NCJ.

Samenvatting van de aanvraag

In de afgelopen jaren zijn met behulp van ZonMw subsidies een aantal signaleringsinstrumenten (door)ontwikkeld en gevalideerd gericht op psychosociale problemen (bijv. angststoornissen) en hechtingsproblematiek in de Nederlandse setting: de SDQ, RCADS-22, LSVG, en de ARI-CP 2-5. Uit onderzoek blijkt dat deze instrumenten valide en geschikt zijn om te gebruiken. Professionals geven aan dat het onduidelijk is wanneer een signaleringsinstrument het beste ingezet kan worden. Voor een optimale implementatie van deze instrumenten is het wenselijk dat deze goed aansluiten bij twee veelgebruikte en valide gespreksmethodieken: GIZ en SPARK. Het doel van deze gezamenlijke VIMP is het bevorderen van de implementatie van vier gevalideerde signaleringsinstrumenten (SDQ, RCADS-22, LSVG, ARI-CP 2-5) in de JGZ en het sociaal domein (jeugdteams) door middel van het ontwikkelen van een beslishulp, waarbij aangesloten wordt bij de brede gesprekmethodieken (‘Gezamenlijke Inschatting Zorgbehoefte’) en SPARK (‘Signaleren van Problemen en Analyse van Risico bij opvoeden en ontwikkeling van Kinderen’). De beslishulp wordt samen met praktijkprofessionals uit de JGZ en jeugdteams ontwikkeld met behulp van focusgroep interviews en schriftelijke consultatie rondes. De beslishulp bestaat uit een informatieblad (circa 1 A4 per signaleringsinstrument) met een beknopte beschrijving van het instrument en de antwoorden op de drie vragen: 1) Wanneer zet je dit instrument in? 2) Hoe kan de uitkomst geïnterpreteerd worden? 3) en wat zijn de vervolgstappen? Het informatieblad beschrijft de aansluiting met de GIZ en de SPARK, maar kan ook onafhankelijk van die context benut worden. Alle informatie wordt gebundeld in een achtergronddocument (naslagwerk). Om ook de implementatie van andere gevalideerde signaleringsinstrumenten (denk aan instrumenten voor signalering van autisme) te bevorderen worden algemene aanbevelingen geformuleerd – gebaseerd op de ervaringen opgedaan in dit project- gericht op de aansluiting met de brede gespreksmethodieken de GIZ en SPARK. De verspreiding van de beslishulp vindt plaats via nieuwsbrieven en websites van landelijke organisaties en beroepsverenigingen en via het eigen netwerk van de onderzoekers/ontwikkelaars. De doelen van de VIMP worden geëvalueerd met een slotbijeenkomst met de onderzoekers en praktijkpartners van dit project.

Kenmerken

Projectnummer:
736400003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.S. de Wolff
Verantwoordelijke organisatie:
TNO