Mobiele menu

Ontwikkeling van een digitaal kennisportaal over genetica voor zorgprofessionals (cardiologen, oncologen en kinderartsen)

Vraag

Steeds meer zorgprofessionals zullen in hun dagelijkse praktijk in aanraking komen met genetica en zelf genoomdiagnostiek gaan aanvragen. Hiervoor is kennisdeling en scholing op het gebied van genetica essentieel, omdat er veel niet-genetische zorgprofessionals zijn die minder kennis en praktische vaardigheden (knowhow) op het gebied van de genetica hebben.
Meer kennis en kunde onder collega’s zorgt voor adequatere verwijzingen naar de klinische genetica, betere kwaliteit van zorg, kortere doorlooptijden en de juiste inzet van beschikbare middelen met een hogere diagnostische opbrengst.

Doel

Doel van dit project is het ontwikkelen en aanbieden van een betrouwbaar en aansprekend kennisportaal over genetica voor niet-genetische zorgprofessionals. Dit is van belang vanwege de vele nieuwe en snelle ontwikkelingen binnen de genetica.

Verwachte uitkomst

Het kennisportaal is een samenwerkingsverband tussen VKGN en het Erfocentrum. Het zal in eerste instantie gericht zijn op oncologen, kinderartsen en cardiologen. In de volgende fase wordt dit uitgebreid naar andere specialismen.

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
80-84600-98-3005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Hoving-Otten
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center