Mobiele menu

Ontwikkeling van een handleiding ‘Value Case voor eHealth in de Eerstelijnszorg’

Projectomschrijving

Ondanks positieve verwachtingen, wordt er in de eerstelijnszorg nog niet veel gebruik gemaakt van technologieën die de zorg kunnen ondersteunen en verbeteren. Een van de redenen hiervoor is dat er onduidelijkheid is over realistische doelen, mogelijke belemmeringen en ervaren meerwaarde van het gebruik van zorgtechnologie voor verschillende partijen.

Het doel van dit project is om een handleiding te ontwikkelen die patiënten, zorgprofessionals (zoals huisartsen, fysiotherapeuten, of praktijkondersteuners), bedrijven, en zorgverzekeraars kunnen gebruiken om een overzicht te maken van de behoeften, belangen en rollen van alle partijen bij het gebruik van zorgtechnologie in de eerstelijnszorg. Een dergelijk overzicht wordt een value case genoemd. Door samen een value case te maken kunnen de betrokken partijen samen een gezamenlijke visie, realistische doelen en draagvlak creëren om het gebruik en de inzet van zorgtechnologie te bevorderen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Ondanks positieve verwachtingen en veelbelovende resultaten uit kleinschalige studies blijft structurele implementatie en opschaling van eHealth binnen de eerstelijnszorg uit. Een van de redenen hiervoor is dat er onduidelijkheid is over realistische doelen, mogelijke belemmeringen en ervaren meerwaarde voor verschillende stakeholders. Het doel van dit project is om een handleiding te ontwikkelen voor het maken van een ‘Value Case eHealth Eerstelijnszorg'. De behoeften, belangen en rollen van patiënten, zorgprofessionals, bedrijven, en zorgverzekeraars bij implementatie van eHealth in twee eerstelijnsgezondheidscentra zullen in kaart gebracht worden m.b.v. bestaande value case methodieken. Ervaringen uit deze twee casussen worden met elkaar verbonden in een handleiding die het gebruik van value case methodieken toepasbaar maakt voor stakeholders in de eerstelijnszorg. De handleiding biedt stakeholders handvatten bij het creëren van een gezamenlijke visie, het formuleren van realistische doelen, en het creëren van draagvlak waardoor zij samen de grootschalige implementatie van eHealth kunnen versnellen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
430000010
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2014
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. L.P. de Witte
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University