Mobiele menu

Ontwikkeling van een Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning

Projectomschrijving

In dit project wordt een nieuwe Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning ontwikkeld. De kennisbundel komt vrij beschikbaar komt op de websites van Vilans, de Kennispleinen en het SIA lectorenplatform Zelfmanagement. Een kennisbundel bestaat uit een state-of-the-art overzicht van kennis, aangevuld met beeldmateriaal, praktijkvoorbeelden, opdrachten en casuïstiek (www.vilans.nl/websites/kennisbundels). 

Doelstelling

Reeds ontwikkelde kennis over het thema zelfmanagementondersteuning breed (en vrij) beschikbaar maken voor alle Nederlandse mbo-hbo-opleidingen zorg & welzijn. De kennisbundel wordt ontwikkeld middels co-creatie tussen onderzoekers/lectoren, docenten mbo & hbo, verpleegkundigen uit de praktijk en Vilans. Hiervoor wordt voortgebouwd op het leerboek 'Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie' (BSL, 2018) inclusief online leeromgeving. 

Producten

Titel: Zelfmanagementondersteuning in het onderwijs.
Auteur: van Staa, A.L & Detaille, S.
Titel: NURSE-CC: Praktische producten voor zelfmanagementondersteuning.
Auteur: van Staa, A.L.
Titel: Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning.
Auteur: van Staa, A.L.
Titel: Aan de slag met ondersteunen van zelfmanagement en eigen regie.
Auteur: van Staa, A.L. & Mies, L.M.L.
Titel: Zelfmanagement: doen en laten voor de professional.
Auteur: van Staa, A.L.
Titel: Een nieuwe kennisbundel over Ondersteuning van zelfmanagement en eigen regie
Auteur: van Staa, A.L.
Titel: Van onderzoek naar onderwijs: Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning.
Auteur: van Staa, A.L.
Titel: Flyer Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning
Auteur: AnneLoes van Staa
Titel: Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning
Auteur: van Staa, A.L. Mies, L.M.L.
Link: http://kennisbundel.vilans.nl/zelfmanagement.html
Titel: Kennisbundel met tools gratis beschikbaar. Hoe ondersteun je zelfmanagement?
Auteur: van Staa, A.L.
Magazine: Onderwijs en Gezondheidszorg

Verslagen


Eindverslag

Door Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie, is samen met Vilans en andere partijen een nieuwe Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning gerealiseerd, vrij beschikbaar op http://kennisbundel.vilans.nl. Deze is in een commentaarronde en pilotfase getest; gebruik en inhoud zijn geëvalueerd.

De Kennisbundel biedt de mbo-hbo-opleidingen zorg & welzijn en praktijkopleiders concrete handvatten voor onderwijs en bijscholing. De Kennisbundel biedt een actueel overzicht van de kennis over het zelfmanagementondersteuning door zorgprofessionals (in opleiding) en bevat video’s, links, praktijkvoorbeelden en opdrachten. De Kennisbundel is gebaseerd op het leerboek ‘Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie’ (2018). Er zijn nieuwe opdrachten, films en animaties gemaakt. De Kennisbundel omvat 7 inhoudelijke hoofdstukken over thema’s zoals competenties, communicatie, samen beslissen, familieparticipatie en gezondheidsvaardigheden. Tot slot worden 12 methodieken/instrumenten voor zelfmanagementondersteuning gepresenteerd.

Samenvatting van de aanvraag

Doelstelling: Realisatie van een nieuwe Kennisbundel ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING, die vrij beschikbaar komt op de websites van Vilans, de Kennispleinen en de lectorenplatforms. Een kennisbundel bestaat uit een state-of-the-art overzicht van de kennis, aangevuld met beeldmateriaal, praktijkvoorbeelden, opdrachten en casuïstiek (http://kennisbundel.vilans.nl). Met deze nieuwe kennisbundel komt de reeds ontwikkelde kennis over het thema zelfmanagementondersteuning breed (en vrij) beschikbaar voor alle Nederlandse mbo-hbo-opleidingen zorg & welzijn. De kennisbundel wordt ontwikkeld middels co-creatie tussen onderzoekers/lectoren, docenten mbo & hbo, verpleegkundigen uit de praktijk en Vilans. Planning: 12 maanden in 4 fasen. De eerste drie fasen (totaal 7 maanden) omvatten de ontwikkeling en realisatie van de kennisbundel; de laatste fase (5 maanden) betreft de monitoring en evaluatie. Samenwerking: Voor de ontwikkeling van deze Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning komen diverse initiatieven en partijen samen: 1. De wens tot verdere verspreiding, implementatie in de curricula van opleidingen voor verpleegkundigen en verbreding van het bereik van het leerboek Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie (verschenen bij BSL, december 2017). 2. De behoefte van Vilans om nieuwe kennisbundels te ontwikkelen die een korte en krachtige update geven van een actueel thema in zorg en welzijn ten behoeve van onderwijsontwikkelaars. 3. De opdracht aan het nieuwe SiA Lectoren Platform Zelfmanagement (start 1-9-2017): geven van een impuls aan de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe kennis(producten) rond zelfmanagement. 4. De realisatie van de Leerwerkplaats Zelfmanagement (Vilans e.a.).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
52000095002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.L. van Staa
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam