Mobiele menu

Ontwikkeling van een multidisciplinaire JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling 0-19 jaar

In november 2010 is gestart met de ontwikkeling van een richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jarigen voor de JGZ. Na een behoeftepeiling onder professionals, focusgroepen met ouders en jongeren, is gestart met een literatuurstudie. Naast een beschrijving van de seksuele ontwikkeling geeft de richtlijn handvatten voor voorlichting,  signalering, begeleiding en verwijzing. Thema’s die aan bod komen zijn: de ontwikkeling van de geslachtskenmerken, puberteit, lichaamsbeeld, seksuele oriëntatie, seksueel gedrag, seksuele gevoelens en seksuele identiteit. Professionals uit de JGZ (zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten) en professionals uit aanpalende beroepsorganisaties (zoals huisartsen, seksuologen en Sense-artsen) hebben kritisch meegelezen. De richtlijn wordt in juni  2012 bij de RAC ingediend waarna een landelijke commentaarronde volgt en een proefimplementatie. Naar verwachting zal de richtlijn seksuele ontwikkeling in 2013 landelijk verspreid worden.

Producten

Titel: Overzichtskaarten JGZ richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jaar
Titel: Multidisciplinaire JGZ richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jaar
Link: http://www.ncj.nl
Titel: Rapport indicatoren richtlijn seksuele ontwikkeling
Titel: Samenvatting JGZ richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jaar
Titel: Eindrapport praktijktoets JGZ richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jaar
Titel: JGZ Richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jaar
Link: http://NCJ

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
156000014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. ir. I. van der Vlugt
Verantwoordelijke organisatie:
Rutgers WPF