Mobiele menu

ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE JGZ-RICHTLIJN Voedingsgedrag en Eetstoornissen

JGZ-richtlijn voorkomt dat eetproblemen stoornissen worden

Vraagstuk

Een kwart tot bijna de helft van alle kinderen heeft lichte tot matige eetproblemen. Bij deze problemen veroorzaakt eetgedrag spanning of bezorgdheid bij het kind en/of de ouders. Er is (nog) geen sprake van gevaar voor de gezondheid of de ontwikkeling van het kind. Maar om ernstige eetstoornissen als boulimia en anorexia te voorkomen, is het belangrijk om eetproblemen vroegtijdig signaleren.

Onderzoek

Op basis van recente inzichten uit de literatuur is een actuele, bewezen effectieve en algemeen bruikbare richtlijn voor de JGZ-praktijk geschreven. De relevante beroepsgroepen zijn bij de ontwikkeling betrokken.

Uitkomst

De multidisciplinaire richtlijn geeft de JGZ instrumenten om ouders tips te geven met eetproblemen om te gaan. Er staan handreikingen in voor uitleg over voeding en eetgedrag die passen bij een bepaalde leeftijdsfase. De richtlijn helpt om bij het bevorderen van een gezond eetpatroon in het gezin rekening te houden met culturele verschillen. Ook beschrijft de richtlijn hoe je dreigende eetstoornissen herkent.

Lees meer over dit project op de pagina Jeugd (overgewicht)

Producten

Titel: Appeltje voor de dorst
Titel: Nieuwe richtlijn Voeding en Eetgedrag voor de JGZ
Auteur: C.I. Lanting, N. Heerdink-Obenhuysen, M. Kamphuis
Auteur: N. Heerdink-Obenhuysen, C.I. Lanting
Auteur: N. Heerdink-Obenhuysen, C.I. Lanting
Titel: Ontwikkeling van een richtlijn Voeding en eetgedrag voor de jeugdgezondheidszorg

Verslagen


Eindverslag

Het eetpatroon van de jeugd in Nederland is niet optimaal. Peilingen onder kinderen en jongeren laten zien dat de samenstelling en hoeveelheid voeding van kinderen en jongeren niet altijd optimaal aansluit bij de fysiologische/lichamelijke behoeften. Voor alle leeftijdscategorieen geldt onvoldoende consumptie van groente, fruit, vis en vezels. Ruim een derde van de adolescenten drinkt dagelijks suikerhoudende frisdrank. Aandacht is nodig voor de suppletie van vitamine D. Lichte tot matige eetproblemen komen voor bij 25% tot 45% van de gezonde, normaal ontwikkelende jonge kinderen. Er zijn aanwijzingen dat eetstoornissen als anorexia en boulimia nervosa al voorkomen in de leeftijdsperiode tussen 8 en 12 jaar. Overgewicht (circa 13%) en obesitas (circa 2%) bij kinderen vormen een gezondheidsprobleem.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft hierbij een belangrijke preventieve rol. Met ouders en kinderen tot 4 jaar heeft de JGZ circa 14 contactmomenten. Na het 4e jaar worden de kinderen over het algemeen 4 keer door de JGZ gezien. JGZ medewerkers hebben aangegeven hierbij handvaten nodig te hebben in de vorm van een richtlijn.

Een kernredactie van deskundigen van TNO en het Voedingscentrum schreef de richtlijn, ondersteund door deskundigen op het terrein van de jeugdgezondheidszorg, (ortho)pedagogiek, diëtiek en (pre)logopedie. Hierbij is nauw samengewerkt met de projectgroep richtlijn gezond voedingsgedrag en eetstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De richtlijn bestaat uit drie documenten, een achtergrondboek, een samenvatting voor de praktijk, en een samenvattingskaart met een stroomdiagram voor JGZ-professionals.

De richtlijn is op 22 april 2013 geautoriseerd door de Richtlijn AdviesCommissie (RAC) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en wordt geimplementeerd door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Het eetpatroon van de jeugd in Nederland is niet optimaal. Peilingen onder kinderen en jongeren laten zien dat de samenstelling en hoeveelheid voeding van kinderen en jongeren niet altijd optimaal aansluit bij de fysiologische/lichamelijke behoeften. Voor alle leeftijdscategorieen geldt onvoldoende consumptie van groente, fruit, vis en vezels. Ruim een derde van de adolescenten drinkt dagelijks suikerhoudende frisdrank. Aandacht is nodig voor de suppletie van vitamine D.

Lichte tot matige eetproblemen komen voor bij 25% tot 45% van de gezonde, normaal ontwikkelende jonge kinderen. Er zijn aanwijzingen dat eetstoornissen als anorexia en boulimia nervosa al voorkomen in de leeftijdsperiode tussen 8 en 12 jaar. Overgewicht (circa 13%) en obesitas (circa 2%) bij kinderen vormen een gezondheidsprobleem.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft hierbij een belangrijke preventieve rol. Met ouders en kinderen tot 4 jaar heeft de JGZ circa 14 contactmomenten. Na het 4e jaar worden de kinderen over het algemeen 4 keer door de JGZ gezien. JGZ medewerkers hebben aangegeven hierbij handvaten nodig te hebben in de vorm van een richtlijn.

Een kernredactie van deskundigen van TNO en het Voedingscentrum schrijft de richtlijn, ondersteund door deskundigen op het terrein van de jeugdgezondheidszorg, (ortho)pedagogiek, diëtiek en (pre)logopedie. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de projectgroep richtlijn gezond voedingsgedrag en eetstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

De eerste conceptversie van de richtlijn is op 14 november 2011 voorgelegd aan de Richtlijn AdviesCommissie (RAC) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. De richtlijn bestaat uit drie documenten, te weten een boekje met achtergrondinformatie, een samenvatting, en een stroomdiagram van 1-pagina A4. De richtlijn van de NVK gaat hier inhoudelijk deel van uit maken.

Binnen het project is gestart met de ontwikkeling van indicatoren en een proefimplementatie van de richtlijn. Afronding en autorisatie door de betrokken beroepsverenigingen en koepels staat gepland voor december 2012.

Kenmerken

Projectnummer:
156000019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.I. Lanting
Verantwoordelijke organisatie:
TNO