Mobiele menu

Ontwikkeling van een multidisciplinaire ketenzorgrichtlijn 'Diagnostiek en behandeling van a-specifieke lage rugklachten

In dit project is de multidisciplinaire richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ontwikkeld. Deze geeft inhoudelijke aanbevelingen voor de praktijk voor diagnostiek en behandeling bij aspecifieke lage rugklachten.

  Werkwijze

  De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. En ook op meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. De richtlijn is uitgewerkt aan de hand van een aantal uitgangsvragen. De meeste daarvan gaan over samenwerking en communicatie. Deze zijn besproken tijdens consensusbijeenkomsten. De uitgangsvragen over diagnostiek en behandeling zijn gebaseerd op reviews. Aan de richtlijn hebben 20 verschillende beroepsorganisaties en 2 patiëntenverenigingen meegewerkt.

  De inhoudelijke aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling zijn uitgewerkt. Evenals de ketenzorg voor aspecifieke lage rugklachten. Ook is de organisatie en samenwerking tussen disciplines beschreven. Inclusief verwijs- en terugverwijscriteria.

  Resultaten

  Naast de richtlijn zijn de volgende producten opgeleverd:

  • budget-impact analyse
  • pakket van eisen voor multidisciplinair Elektronisch Patiënten Dossier
  • patiëntenvoorlichtingsmateriaal
  • set kwaliteitsindicatoren
  • verspreidings- en implementatieplan

  Verslagen


  Eindverslag

  In dit project is de multidisciplinaire richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ontwikkeld. De richtlijn geeft inhoudelijke aanbevelingen voor de praktijk ten aanzien van diagnostiek en behandeling bij aspecifieke lage rugklachten. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. Aan de richtlijn hebben 20 verschillende beroepsorganisaties en twee patientenverenigingen meegewerkt. Naast inhoudelijke aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling is de ketenzorg voor aspecifieke lage rugklachten uitgewerkt en is de organisatie en samenwerking tussen disciplines beschreven, inclusief verwijs en terugverwijs criteria. Naast de richtlijn zelf zijn de volgende producten opgeleverd: budget-impact analyse, pakket van eisen voor een (multidisciplinair) Electronisch Patienten Dossier (EPD), patientenvoorlichtingsmateriaal, een set kwaliteitsindicatoren, en een verspreidings- en implementatieplan.
  Aan het project 'Ontwikkeling van een ketenzorgrichtlijn Diagnostiek en Behandeling van Aspecifieke Rugpijn' nemen 18 beroepsorganisaties en 2 patientenverenigingen deel. De projectgroep bestaat uit een kerngroep en een adviesgroep. De kerngroep is drie maal bij elkaar geweest; de eerste twee bijeenkomsten stonden in het teken van het uitwerken van het projectplan. Daarbij is ondersteuning geweest van adviesbureau Twijnstra Gudde (gefinancierd door KNGF). De uitwerking heeft geresulteerd in een verdere aanscherping van de beoogde resultaten en afbakening, alsmede een taakverdeling. De adviesgroep is eenmaal bij elkaar geweest. Negen uitgangsvragen zijn vastgesteld; deze zijn gebaseerd op knelpunten in de zorg vanuit het perspectief van de patiënt en de zorgverlener. Daartoe is een focusgroepsbijeenkomst georganiseerd van patiënten en is een enquête uitgezet onder zorgverleners. De meeste uitgangsvragen gaan over communicatie en informatie tijdens verwijzing, overdracht, begeleiding en over informatieverstrekking aan de patiënt. Eind september wordt een samenvatting van aanbevelingen uit bestaande (inter)nationale richtlijnen opgeleverd welke het inleidende gedeelte zal vormen van de ketenzorgrichtlijn. Ook wordt eind september een overzicht opgeleverd welke subgroepen van patienten zijn te onderscheiden bij deze aandoening. De uitgangsvragen, de bestaande aanbevelingen en het overzicht van subgroepen van patienten worden gebruikt bij het beschrijven van een zorgpad voor goede zorg. Daartoe worden ook twee consensusbijeenkomsten gepland, op 13 november en begin maart 2009. Experts zullen aan de hand van vragen over taakopvatting en samenwerking antwoord geven op de uitgangsvragen. Na deze bijeenkomsten zal het zorgpad worden beschreven en worden overige producten: samenvattingkaart, prototype elektronisch patiëntdossier en patiëntenfolder ontwikkeld.

  Kenmerken

  Projectnummer:
  150020009
  Looptijd: 100%
  Looptijd: 100 %
  2007
  2010
  Onderdeel van programma:
  Gerelateerde subsidieronde:
  Projectleider en penvoerder:
  Prof. dr. P.J. van der Wees
  Verantwoordelijke organisatie:
  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
  Afbeelding

  Kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitsbeleid

  Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening hiervan. Zoals keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiënteninformatie en meetinstrumenten.