Mobiele menu

Ontwikkeling van evidence-based preventieonderwijs in de geneeskundeopleiding

Alle toekomstige artsen moeten in de geneeskundeopleiding onderwijs krijgen over preventie en samenwerking met andere professionals. Maar het is nog onduidelijk wat zij precies moeten leren en welk onderwijs effectief is. In dit project zullen de afdelingen Sociale Geneeskunde van de UMC’s samen de vaardigheden rondom preventie vertalen in concreet en effectief onderwijs. We zullen het netwerk tussen de UMC’s versterken, krachten bundelen en expertise delen.

Doel

De doelen van dit project zijn:
1) Een overzicht maken van werkzame elementen van onderwijs over preventie en samenwerking tussen professionals.
2) Drie onderwijsonderdelen ontwikkelen gebaseerd op het overzicht. Dit onderwijs proberen we uit in de praktijk.
3) Een plan maken om het ontwikkelde preventieonderwijs als vast onderdeel in de geneeskundeopleiding op te nemen.

Aanpak/werkwijze

Dit project doen we in samenwerking met studenten, docenten en andere betrokkenen. Het project is gestart in januari 2022 en duurt drie jaar.

Producten van ZonMw

Lees het interview met Anna Kersten in onze artikelenreeks Inbedding van preventie in onderwijs.

Overig

Preventie wordt binnen de zorg steeds belangrijker, maar hoe integreer je dat in een opleiding? Interprofessionele samenwerking is daarbij cruciaal, aldus projectleider Anna Kersten. Met ons project willen we bijdragen aan meer én beter preventieonderwijs in de artsenopleidingen. Lees meer in vakblad Voeding NU

Kenmerken

Projectnummer:
05550012140006
Looptijd: 84%
Looptijd: 84 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.W. Kersten MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht