Mobiele menu

ontwikkeling werkwijze modulaire vormgeving Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg

Projectomschrijving

Werkwijze voor het omzetten en herzien van JGZ richtlijnen naar modules

Binnen dit project wordt een werkwijze ontwikkeld voor het omzetten en herzien van JGZ-richtlijnen naar modules. Een modulaire vormgeving in een vast format vereenvoudigt het vinden van relevante informatie door de jgz-professional en maakt flexibeler onderhoud van de richtlijnen mogelijk. Bovendien kan er meer samenhang tussen richtlijnen gecreëerd worden met behulp van modules.  Als de werkwijze gereed is, wordt deze getest op twee bestaande richtlijnen

Modulaire opbouw

Bij een modulaire opbouw wordt een richtlijn opgedeeld in kleinere blokken, zogenaamde modules, die elk een uitgangsvraag beantwoorden. Een module bestaat uit een uitgangsvraag met bijbehorende aanbeveling(en), onderbouwing en verantwoordingsinformatie. Ook zijn eventuele andere aanverwante producten, documenten en/of hyperlinks in de module te vinden.

Flexibel en samenhang

Om kinderen de beste zorg te kunnen geven is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op de actuele stand van zaken van de wetenschappelijke en praktijkkennis. Daarvoor is het onderhoud van bestaande richtlijnen cruciaal. Door de modulaire vormgeving kan een richtlijn gedeeltelijk herzien of aangevuld worden wanneer evidence hier aanleiding toe geeft. Dat is veel efficiënter dan een gehele richtlijn herzien. Ook is samenhang tussen richtlijnen makkelijker aan te geven. De richtlijn overgewicht kan bijvoorbeeld doorlinken naar relevante modules van de richtlijn voeding. Maar ook kan een vaste module onder meerdere richtlijnen geplaatst worden, zoals een module over verwijscriteria.

Basis voor het nieuwe ZonMw-programma Richtlijnen JGZ 2019-2024

In 2020 wordt de conceptwerkwijze opgeleverd voor het omzetten van richtlijnen naar modules. De conceptwerkwijze wordt getest op een tweetal bestaande richtlijnen zodat de methode goed aansluit bij de behoeften en ervaringen vanuit het veld. Ook zal de pilot inzicht geven in de haalbaarheid, benodigde inspanning  en de knelpunten. De ervaringen vanuit de pilot worden verwerkt tot een definitieve werkwijze. De nieuwe werkwijze legt de basis voor het ZonMw-programma Richtlijnen JGZ 2019-2024, waarbinnen bestaande jgz-richtlijnen omgezet zullen worden naar modulair opgebouwde richtlijnen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Er zijn momenteel 29 jgz-richtlijnen, waarvan een klein aantal nog in ontwikkeling of revisie zijn. Om professionals het beste te kunnen ondersteunen bij de uitvoering van hun werk is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op de actuele stand van zaken van de wetenschappelijke en praktijkkennis. Daarvoor is het onderhoud van bestaande richtlijnen cruciaal. Een richtlijn bestaat uit een aantal uitgangsvragen rond een bepaald onderwerp. De uitgangsvragen bestrijken vaak een breed gebied van sociale en/of medische de zorg en kunnen bijvoorbeeld gaan over definities, risicofactoren, diagnostiek, behandeling en/of prognose. Recent ontwikkelde richtlijnen, zoals bijvoorbeeld van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), bestaan uit modules. Een module is een uitgangsvraag met een aanbeveling, de onderbouwing, de overwegingen en verantwoordingsinformatie.1 Een modulaire vormgeving geeft meer flexibiliteit aan een richtlijn waardoor gedeeltelijke herziening (actualisatie of de-implementatie) mogelijk wordt en aanvullingen efficiënter kunnen toegevoegd. In een modulaire opzet staan de aanbevelingen centraal. In een dergelijke opzet hoeft niet meer gewacht te worden tot de hele richtlijn voltooid is, maar kunnen de aanbevelingen gepubliceerd worden zodra deze ontwikkeld zijn. De jgz-richtlijnen zijn momenteel niet modulair van opzet. Echter, om de richtlijnen goed te kunnen onderhouden en actualiseren, sluit een modulaire vormgeving goed aan. Dit projectvoorstel beschrijft de ontwikkeling van een werkwijze voor een vaste modulaire opzet van de jgz-richtlijnen, inclusief onderhoud van de modules en de database, en het omzetten van de huidige jgz-richtlijnen naar een modulaire opzet. De nieuw te ontwikkelen werkwijze legt de basis voor het nieuwe ZonMw-programma Richtlijnen JGZ 2019-2024. Op basis van de ontwikkelde werkwijze kunnen de richtlijnen komende jaren omgezet worden naar modulair opgebouwde richtlijnen. Het voorgestelde project bestaat uit de ontwikkeling van een concept werkwijze, een pilot test met twee jgz-richtlijnen en het verwerken van de resultaten van de pilot test tot een definitieve werkwijze. De uiteindelijke vormgeving van de werkwijze zal worden afgestemd met de opdrachtgever en potentiele gebruikers, waarbij een online handleiding voor ontwikkelaars van jgz-richtlijnen het uitgangspunt is.

Kenmerken

Projectnummer:
732000206
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.W. Langendam
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC- locatie AMC