Mobiele menu

Ontwikkeling zorginhoudelijke modules bij de Zorgstandaard Dementie

Ontwikkeling handreiking over communicatie bij dementie

Voor het bieden van zo goede mogelijke zorg aan mensen met dementie, is het belangrijk om zoveel mogelijk bij hun wensen en behoeften aan te sluiten. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol. De aard van de ziekte maakt dat communicatie met iemand met dementie niet altijd even makkelijk en eenduidig is.

Praktische handreiking

In dit project is een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde praktische handreiking Communicatie met mensen met dementie, hun mantelzorgers en betrokken zorgprofessionals ontwikkeld. De handreiking bevat tips en concrete voorbeelden voor verzorgenden en verpleegkundigen om beter te communiceren met mensen met dementie, mantelzorgers en collega’s. Er wordt aandacht besteed aan verschillende settings (thuis, verpleeghuis, ziekenhuis), de vorm en fase van dementie, de type professional en cultuursensitiviteit.

Adviezen, gespreksleidraad en animaties

Op basis van de handreiking is een korte en handzame gespreksleidraad samengesteld en zijn animaties ontwikkeld die de tips illustreren. Om zorgorganisaties te ondersteunen bij de implementatie van de handreiking, hebben de samenstellers in samenspraak met de praktijk ook enkele adviezen opgesteld.

Samenwerking

De handreiking is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, Nivel, Vilans en Alzheimer Nederland in samenwerking met V&VN en met subsidie van ZonMw. De handreiking sluit aan bij de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020.

Verslagen


Eindverslag

De nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde praktische handreiking Communicatie met mensen met dementie, hun mantelzorgers en betrokken zorgprofessionals bevat tips en concrete voorbeelden voor verzorgenden en verpleegkundigen om beter te communiceren met mensen met dementie, mantelzorgers en collega’s.

Er wordt aandacht besteed aan verschillende settings (thuis, verpleeghuis, ziekenhuis), de vorm en fase van dementie, de type professional en cultuursensitiviteit.

Op basis van de handreiking is een korte en handzame gespreksleidraad samengesteld en zijn animaties ontwikkeld die de tips illustreren.
Om zorgorganisaties te ondersteunen bij de implementatie van de handreiking, hebben de samenstellers in samenspraak met de praktijk ook enkele adviezen opgesteld.

De handreiking is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, Nivel, Vilans en Alzheimer Nederland in samenwerking met V&VN en met subsidie van ZonMw. De handreiking sluit aan bij de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020.

Kenmerken

Projectnummer:
516004013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.G. van der Roest
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut
Afbeelding

Kwaliteitsverbetering in de V&V

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals en de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen.