Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg - Fase I (Ronde 2)

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk Overasselt wil zijn samenwerking rondom de kwetsbare ouderen verbeteren door een verdiepingsslag te maken in de communicatie (met behulp van VIP Samenwerken) en de multidisciplinaire zorgplannen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

  • Huisartsenpraktijk Overasselt, Heumen
  • ZZG Zorggroep, Rijk van Nijmegen
  • Netwerk 100, Rijk van Nijmegen
  • Malderburch, Rijk van Nijmegen

Doel en aanpak project

Het netwerk is eind 2018 gestart en heeft al enige ervaring in de samenwerking, maar ervaart een aantal knelpunten die ze verder wil verbeteren.

In dit ZonMw-traject wil het netwerk met behulp van een SWOT-analyse de knelpunten en kansen in kaart brengen en een gezamenlijk missie en visie formuleren. Vervolgens gaan ze in 2 werkgroepen op basis van deze uitgangspunten aan de slag met 2 verbeterplannen. Het eerste verbeterplan is gericht het versterken van de communicatie met behulp van werkafspraken en VIP Samenwerken. In het tweede verbeterplan wordt het gezamenlijk werken met een digitaal multidisciplinair zorgplan uitgewerkt. Beide verbeterplannen worden tot slot in een eindbijeenkomst met het hele netwerk vastgesteld.

Verslagen

Eindverslag

Naam netwerk: Netwerk kwetsbare ouderen Overasselt
Doel van het netwerk
Het netwerk Overasselt wil zijn samenwerking rondom de kwetsbare ouderen verbeteren door een verdiepingsslag te maken in de communicatie (m.b.v. VIP Samenwerken) en de multidisciplinaire zorgplannen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk
Huisartsenpraktijk Overasselt, Heumen
ZZG Zorggroep, Rijk van Nijmegen
Netwerk 100, Rijk van Nijmegen
Malderburch, Rijk van Nijmegen

Doel en aanpak project.
Het netwerk is eind 2018 gestart en heeft al enige ervaring in de samenwerking, maar ervaart een aantal knelpunten die ze verder wil verbeteren.
In dit ZonMw traject wil het netwerk met behulp van een SWOT analyse de knelpunten en kansen in kaart brengen en een gezamenlijk missie en visie formuleren. Vervolgens gaan ze in 2 werkgroepen op basis van deze uitgangspunten aan de slag met 2 verbeterplannen. Het eerste verbeterplan is gericht het versterken van de communicatie m.b.v. werkafspraken en VIP Samenwerken. In het tweede verbeterplan wordt het gezamenlijk werken met een -digitaal- multidisciplinair zorgplan uitgewerkt. Beide verbeterplannen worden tot slot in een eindbijeenkomst met het hele netwerk vastgesteld.

Samenvatting van de aanvraag
Het netwerk kwetsbare ouderen Overasselt bestrijkt de dorpen Overasselt, Nederasselt en Balgoij, Heumen, Wijchen en Grave (onderdeel van Gemeente Heumen) en heeft 3400 patiënten waarvan 769 65+. Het netwerk is in 2018 gestart en bestaat uit een huisarts, een POH, een wijkverpleegkundigen, een Specialist Ouderengeneeskunde, een zorgtrajectbegeleider, een ouderenconsulent en een mantelzorgconsulent.. Met ondersteuning van DementieNet is een nul-meting uitgevoerd aan de hand van 7 kwaliteitsindicatoren. Tijdens de eerste bijeenkomst van het netwerk is de uitkomst hiervan besproken met het netwerk en zijn op basis hiervan de verbeterpunten geselecteerd en geprioriteerd, te weten: het in beeld brengen van kwetsbare ouderen en het in gebruik nemen van de communicatietool VIP live. .Er zijn nog een aantal verbeterpunten waarmee het netwerk aan de slag wil, zoals: visie, zorgplannen, communicatie en welzijn betrekken. In dit traject wil het netwerk aan de slag met het verbeteren van communicatie en het opstellen van een multidisciplinair zorgplan. In twee netwerkbijeenkomsten en de bijbehorende werkgroepen wordt hier uitvoering aangegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het netwerkcanvas van Kaats en Opheij, de SWOT analyse en de PDCA cyclus. Tevens wordt er een intentieverklaring getekend door de deelnemers van het netwerk om de samenwerking te bestendigen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005057
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Nolet
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Overasselt