Mobiele menu

Ontwikkelwerkplaats 'Zachte landing in de wijk'

Projectomschrijving

Achtergrond

De aanpak van dakloosheid verandert in Nederland. Beleidsmakers zijn gaan inzien dat herstel van dakloosheid begint met stabiele huisvesting. Steeds meer dakloze mensen gaan wonen in de wijk met ambulante ondersteuning. In ’s-Hertogenbosch en omgeving hebben wijkbewoners op veel plaatsen weerstand tegen de komst van dakloze mensen.

Doelstelling

Om prettig samenleven in de wijk te bevorderen, willen drie lokale partners – Maatschappelijke Opvang Den Bosch, Farent Sociaal Werk en Alianco, stichting van ervaringsdeskundigen – samen met ex-dakloze mensen, wijkbewoners en de Hogeschool Utrecht in een Ontwikkelwerkplaats onderzoeken hoe vooroordelen verminderd kunnen worden en contact met de buurt kan worden genormaliseerd. Er worden bewustwordingsbijeenkomsten voor bewoners en professionals in de wijk ontwikkeld en georganiseerd. Daarbij wordt onderzocht wat de impact en werkzame en belemmerende elementen hiervan zijn. Er wordt een draaiboek voor de bijeenkomsten ontwikkeld dat na afloop van het project in alle regiogemeenten (en ook daarbuiten) kan worden gebruikt voor het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten in de wijk.

Samenwerking

Dit project betreft een samenwerking tussen Maatschappelijke Opvang Den Bosch, Farent Sociaal Werk en Alianco, wijkbewoners en de Hogeschool Utrecht.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De aanpak van dakloosheid verandert in Nederland. Beleidsmakers zijn gaan inzien dat herstel van dakloosheid begint met stabiele huisvesting. Steeds meer dakloze mensen gaan wonen in de wijk met ambulante ondersteuning. In ’s-Hertogenbosch en omgeving hebben wijkbewoners op veel plaatsen weerstand tegen de komst van dakloze mensen. Om prettig samenleven in de wijk te bevorderen, willen drie lokale partners – Maatschappelijke Opvang Den Bosch, Farent Sociaal Werk en Alianco, stichting van ervaringsdeskundigen – samen met ex-dakloze mensen, wijkbewoners en de Hogeschool Utrecht in een Ontwikkelwerkplaats onderzoeken hoe we vooroordelen kunnen verminderen en contact met de buurt kunnen normaliseren. We ontwikkelen en organiseren bewustwordingsbijeenkomsten voor bewoners en professionals in de wijk en onderzoeken wat de impact en werkzame en belemmerende elementen hiervan zijn. We ontwikkelen een draaiboek voor de bijeenkomsten dat na afloop van het project in alle regiogemeenten (en ook daarbuiten) kan worden gebruikt voor het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten in de wijk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10210012110008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. W.M. Boer-Bijl
Verantwoordelijke organisatie:
Maatschappelijke Opvang Den Bosch