Mobiele menu

Onzichtbare helden

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Stichting Dedicon maakt informatie toegankelijk voor blinden en slechtzienden, bijvoorbeeld door middel van voelbare tekeningen en braille boeken. Het project Onzichtbare Helden is geschikt voor jongeren met en zonder visuele beperking. De deelnemers vormen de jongerenbeweging binnen Dedicon. Deze beweging is zelf verantwoordelijk voor alles wat komt kijken bij het betrekken van jonge vrijwilligers binnen Dedicon. Alles wat er voor de jongeren georganiseerd wordt, doen de jongeren zelf. Deelnemers gaan met verschillende klussen aan de slag. Bijvoorbeeld met socialmediabeheer en het maken van reportages voor audiotijdschriften. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de invulling van de functies als voorlezers en testers.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De jongeren doen nieuwe sociale vaardigheden op door met personen met een beperking te werken. Praktisch gezien leren ze met social media om te gaan, te werken met opname apparatuur en een audioboek te maken. Jongeren die 60 tot 80 uur aan dit project gewerkt hebben ontvangen een Europees erkend certificaat met daarop hun ontwikkelde competenties en vaardigheden.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Stichting Dedicon krijgt door dit project meer inzicht in de belevingswereld van jongeren en kan hierdoor de producten beter afstemmen op jongeren. Daarnaast hoopt de stichting met dit project het tekort aan jonge stemmen voor audioboeken en audiotijdschriften op te lossen. Tegelijkertijd daagt dit project jongeren uit om na te denken over hoe ze kunnen zorgen voor een meer toegankelijke samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Passen jongeren in een productie-omgeving waar op output gestuurd wordt?
  • Welke jongeren blijven het langst aan boord in welke functies?
  • Wat is er nodig om jongeren lang (1,5 jaar of langer) aan boord te houden?

Doelgroep

Jongeren van 17 tot 30 jaar

Regio

Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland

Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

SAMENVATTING project Bekijk het maar! Stichting Dedicon en Vrijwilligerscentrale (VWC) Nijmegen gaan samen op zoek naar 220 jongeren die hun Maatschappelijke diensttijd bij Dedicon gaan invullen. Ze worden daarbij geholpen door PEP Den Haag. 1,5 jaar lang kunnen jongeren met en zonder visuele beperking zich bekwamen in voorlezen, technicus zijn in de studio’s, met de redactie van onze tijdschriften mee op reportage, webredactie voor de website voeren, social media gebruiken om jongeren te wijzen op onze dienstverlening en producten te testen. Naast deze functies begeleiden en coördineren de jongeren hun eigen werkzaamheden. Ze doen dat binnen de jongerenclub van Dedicon. Dit kan allemaal in Rijswijk, Grave, Nijmegen en diverse locaties in het land. Organisaties Stichting Dedicon maakt informatie toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Er worden audioboeken (voorgelezen in studio’s) gemaakt, braille boeken gedrukt, tactiele (voelbare) tekeningen gemaakt en digitale bewerkingen van materiaal gemaakt zodat dit op de computer te lezen is. Dit wordt voor algemene lectuur (boeken, kranten en tijdschriften gedaan), maar vooral ook voor educatief materiaal (schoolboeken). VWC Nijmegen versterkt en ondersteunt vrijwilligerswerk in Nijmegen en omgeving. Zij heeft een nauwe samenwerking met vrijwilligerscentrales rondom Nijmegen. Zij werven en selecteren vrijwilligers in de hele regio. Voor welke jongeren is het project geschikt. Het project Bekijk het maar! is geschikt voor jongeren met én zonder (visuele) beperking tussen de 17 en 30 jaar, jongeren die interesse hebben in geluidstechniek, boekenfreaks zijn, aanstaande schoolmeesters en juffen, jongeren met interesse in journalistiek en communicatie. We zoeken jongeren die interesse hebben om producten te testen die veel op computers gebruikt worden. Hoe toegankelijk zijn deze? Vooral jongeren die een visuele beperking hebben, passen op de laatste functies. We gaan verschillende kanalen inzetten om jongeren te werven. We hebben toegang tot ca. 55.000 jongeren. Opzet en inhoud project Doel van het project is jongeren met en zonder visuele beperking een waardevolle tijd te geven tijdens hun MDt. We gaan 220 jongeren werven, in ieder geval 20 met een visuele beperking en 200 jongeren van allerlei pluimage. Binnen dit project vormen we een ‘jongerenbeweging’ binnen Dedicon, voor en door jongeren zelf. Deze jongerenbeweging draagt (met ondersteuning) zelf zorg voor alles wat komt kijken bij het betrekken van jonge vrijwilligers binnen Dedicon. Denk hierbij aan de planning en de coördinatie van verschillende taken. Maar ook de invulling van de functies als voorlezers en testers. Alles wat er voor de jongeren georganiseerd wordt, wordt door jongeren zelf gedaan. De begeleiding vanuit Dedicon en VWC Nijmegen vergt aandacht en zorg. Daar maken we tijd voor. Uiteraard ook om onszelf de volgende vragen te stellen in de proeftuin: • Passen jongeren in een productie-omgeving waar op output gestuurd wordt? • Vinden jongeren voldoening in het werken in een groep waar via de app en op locatie eens in de zoveel tijd inspanning wordt gevraagd (testpanel)? • Er is werk in verschillende shifts en voor diverse uren. Welke jongeren blijven het langst aan boord in welke functies? Wat moeten we veranderen om ze aan boord te houden. • Wat is er nodig om jongeren lang (1.5 jaar of langer) aan boord te houden? Community, leuk werk, iets leren, doorgroeien? Aan het eind van het project krijgen vrijwilligers die 60 tot 80 uur gewerkt hebben, een certificaat. Daarvoor wordt er met hen een gesprek gevoerd door hun leidinggevende en VWC Nijmegen. Deze gesprekken zijn input voor bovenstaande onderzoeksvragen. Uiteraard wordt ook om input gevraagd door de professionals uit beide organisaties. Tijdinvestering en beloning Het is aan jongeren zelf, in overleg met het team waar ze in zitten, wat hun tijdsinvestering is. Gezien de inwerktijd en de looptijd van het project gaan we uit van een tijdsbesteding tussen 60 en 80 uur. Vanaf maart 2019 kunnen jongeren 1,5 jaar bij ons aan de slag. Na de evaluatie blijkt of alle functies binnen de jongerenbeweging blijven bestaan. Voorlezers en testers kunnen zeker langer dan 1,5 jaar blijven. De jongeren krijgen een reiskostenvergoeding en krijgen via VWC Nijmegen een Europees erkend certificaat met daarop hun ontwikkelde competenties/vaardigheden. Dit is een goede aanvulling op hun CV. Beloning is ook de vaardigheden die ze op doen: samenwerken, stembeheersing (lezers), beheersing social media, journalistieke vaardigheden en webredactie. De werkzaamheden dragen bij aan toegankelijke informatie voor blinden en slechtzienden en je werkt samen met blinden en slechtzienden. We hopen dat jongeren ervaren hoe bevredigend het is om werk te doen dat een maatschappelijke waarde heeft. VWC Nijmegen en Dedicon hebben een samenwerkingsovereenkomst voor dit project.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002011
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. van der Lugt
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Dedicon