#ookditisMDTopZuid

Projectomschrijving

#ookditisMDTopZuid is een project voor en door jongeren. Meer dan 100 jongeren deden mee in de rol van begeleider of deelnemer. Ze zijn ‘uit huis gehaald’ en hielpen elkaar met huiswerk, zoals het maken van een planning of begeleiding per vak. Ook taal, coaching en talentontwikkeling kwamen aan bod. Ze waren een luisterend oor voor elkaar en daagden elkaar uit, bijvoorbeeld bij het schrijven van kaarten voor eenzame ouderen. Deze werden verspreid via meerdere verzorgingshuizen. Daar zijn veel warme reacties op gekomen.

De jongeren hebben tijdens het gehele project gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en taal. Ze kregen extra aandacht, toonden meer inzet en behaalden ondanks corona alle schooldoelen. Ze kwamen uit hun isolement en in contact met leeftijdsgenoten en ouderen. Hun zelfvertrouwen is gegroeid en ze hebben plezier gehad. Win-win dus voor zowel de jongere, opvoeders/ouders, leraren als ouderen.

Wilt u meer weten over dit project? Deelnemer Nikita en projectleider Benthe vertellen over hun ervaringen in dit interview.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
We gaan 75 jongeren begeleiden vanuit de vraagbehoefte om ondersteuning te krijgen bij huiswerk of andere ondersteuning voor school. Daarnaast is het een prachtige kans om jongeren MDT tijd te laten lopen waarbij ze de rol van begeleider/ondersteuner kunnen oppakken. Deze jongeren halen we uit ons netwerk, andere MDT projecten, ons huidige project en nieuwe jongeren die zich hiervoor (spontaan) aanmelden. Het aanbod van het project zal variëren in huiswerkbegeleiding, persoonlijke coaching en talentontwikkeling. Het beoogde resultaat is dat de jongeren hun toetsen gaan halen op school. Dus dat ze ondanks corona hun schooldoelen behalen en niet verder achter gaan lopen. Daarbij willen we een luisterend oor zijn voor ze en ze uitdagen om zich te ontwikkelen. Zodat ze trots zijn en bouwen aan vertrouwen. Een tweede doel is dat we voortijdig schoolverlaten voor proberen te zijn. En op sociaal emotioneel vlak, houden we contact met de jongeren, geven ze aandacht en zorgen we dat ze in deze tijd hun eigen doel vasthouden en behalen. Ook komt hier het doel eenzaamheid tegengaan naar voren. Door aandacht en verbinden ‘horen ze ergens bij en voelen ze zich minder alleen”
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430020192
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Lemmens
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Werkshop