Mobiele menu

Op co-creatieve wijze de kernset generieke PROMs implementeren in de zorgpraktijk

Projectomschrijving

Om de best passende zorg te kunnen geven aan patiënten en alleen zorg te bieden die van waarde is voor de patiënt, is het van belang patiënten te bevragen naar wat zij belangrijk vinden. Een goed hulpmiddel hiervoor is een vragenlijst, de zogenoemde PROM (Patient Reported Outcome Measure), waarmee patiënt relevante uitkomsten worden gemeten. Deze uitkomsten ondersteunen het gesprek tussen patiënt en zorgprofessional(s) om samen te beslissen over het te volgen zorgpad.

Doel en werkwijze

Het doel van dit project is het implementeren van de kernset generieke PROMs binnen het UMC Utrecht op 2 poliklinieken. Om zorgprofessionals te ondersteunen, worden tools aangeboden zoals een e-learning, vaardigheidstraining en videoreflectie. We brengen de ervaringen van zorgprofessionals en patiënten met het gebruik van de kernset in kaart.

Verwachte opbrengst

Het project levert praktische handvatten op die nodig zijn om de kernset generieke PROMs te gaan gebruiken als instrument in de spreekkamer.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Om de best passende zorg te kunnen bieden aan patiënten en alleen die zorg te bieden die van waarde is voor de individuele patiënt, hebben zorgprofessionals inzicht nodig in voor de patiënt relevante uitkomsten. Dit kan alleen bereikt worden door de patiënten te bevragen. Uitkomstinformatie verzamelen via vragenlijsten en dit bespreekbaar maken vormt een basis voor het goede gesprek met de patiënt. Op deze manier kan de patiënt samen met zijn zorgprofessional(s), via samen begrijpen, beslissen over het te volgen zorgpad. Een manier om patiënten te bevragen is door middel van een vragenlijst (i.e., Patient Reported Outcome Measure (PROM)) die een onderliggende uitkomst (i.e., Patient Reported Outcome (PRO)) meet. Tegenwoordig zijn ervoor bijna elke aandoeningen wel meerdere PROMs beschikbaar. Echter, door al deze diverse PROMs kunnen uitkomsten niet altijd eenduidig worden vastgelegd of worden gebenchmarkt tussen organisaties. De onlangs gepubliceerde ‘Handreiking generieke PROMs’ vanuit het programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ) biedt ondersteuning, uniformiteit en standaardisatie bij de uitvraag naar generieke relevante uitkomstmaten voor de patiënt en zijn zorgverlener. De ontwikkelde kernset generieke PROMs bestaat uit een kernset van 27 vragen aangaande diverse PROs en heeft een meer holistische benadering en is niet ziekte specifiek waardoor de kernset op iedere individu van toepassing is. In deze handreiking ontbreekt echter een implementatieplan of enkele handvatten om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan in de praktijk. Het UMC Utrecht wil door middel van deze subsidiemogelijkheid starten op twee zorgafdelingen met het gebruik van de kernset generieke PROMs als show case voor de rest van ons ziekenhuis en wat ons betreft ook voor de rest van Nederland. Door in dit project te focussen op de implementatie en te onderzoeken welke interventies, strategieën en modellen kunnen worden gebruikt als ondersteuning, kan een praktische handleiding worden ontwikkeld. Met de bevindingen vanuit dit project kan een implementatieplan worden opgesteld om daarmee UZ in de praktijk vorm te geven en andere organisaties handvaten te bieden om met de kernset generieke PROMs aan de slag gaan en te kunnen leren van onze ervaringen.

Kenmerken

Projectnummer:
05160472210002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. J.B. van Luipen
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Afbeelding

Onderzoek naar nieuwe kernset generieke PROMs

Hoe kun je de nieuwe kernset generieke Patient Reported Outcome Measures (PROMs) toepasbaar maken voor de medisch-specialistische zorgpraktijk, om samen beslissen en leren en verbeteren te bevorderen? We financieren 7 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.