Mobiele menu

Op weg naar een nieuw gezondheidslandschap in Mooi Maasvallei.

In de regio Mooi Maasvallei richt het transformatieplan zich op gezondheid, waarbij een verschuiving gemaakt gaat worden naar meer aandacht voor preventie. Tegelijkertijd zorgen het personeelstekort en de toenemende vergrijzing, juist in deze regio, voor een dreigend zorginfarct. Hoe is het mogelijk onder deze omstandigheden de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en (preventief)gedrag te maken? In de gemeenschappen Afferden en Vierlingsbeek richten twee leergemeenschappen zich  op het leren transformeren. De leergemeenschappen onderzoeken hoe de focus (steeds meer) te verleggen naar gezondheidsbevordering. Radboudumc ondersteunt het leerproces met het Duurzaam Gezond programma.

Doel van het project

Doel van dit project is om samen met inwoners en in co-creatie met de nulde- en eerstelijns zorgprofessionals te leren wat nodig is om de focus in het zorgsysteem te verleggen naar gezondheidsbevordering. Hiermee gaan in Afferden en Vierlingsbeek twee lerende gemeenschappen van inwoners en professionals aan de slag. Het doel is om het geleerde op te kunnen schalen voor gebruik in de rest van de regio, zodat het bij kan dragen aan het succesvol implementeren van IZA transformatieplan.

Aanpak/werkwijze

De aanpak omvat cursussen Positieve Gezondheid voor zowel professionals als inwoners. De introductie van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en een dorpsapp staat centraal bij het monitoren. Hierbij is speciale aandacht voor subpopulaties, zoals mensen met obesitas en een laag inkomen, om inclusieve en gerichte zorg te waarborgen.

De nadruk ligt niet op zoveel mogelijk patiënten deze nieuwe zorg aanbieden, maar op hoe doe je dat het beste en wat vraagt het op de verschillende bouwstenen van transformatie om dit te stimuleren en te faciliteren. Er wordt veel ruimte gemaakt om patiëntervaringen te verzamelen, procesanalyses te doen en snelle verbeteringen door te voeren. Dit is de belangrijkste input voor een reflectief proces waarin met elkaar wordt bepaald wat er nodig is om het geleerde blijvend te borgen. 

Samenwerkingspartners

Het samenwerkingsverband bestaat uit 21 partijen, Stichting de Wending, gemeente Bergen en gemeente Land van Cuijk, het Maasziekenhuis Pantein BV, Radboudumc, Huisartsenpraktijk Afferden, Vereniging Afferden Samen Beter, Syntein Innovatie BV, Fysiotherapie Bergen, Service Apotheek Niersstand, Domi Ergotherapiepraktijk BV, Diëtistenpraktijk Tahnee Lifstyle, Psychologenpraktijk Step Outside, VOF Bestaan, Vitaliteitscentrum Brabant, Fysiotherapie van Dongen, Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek, Huisartenspraktijk Mosch-van den Born, Oprecht Zorgend, Medisch pedicure By Lisanne en GelijkGezond. 

Verwachte resulaten

De ontwikkeling en implementatie van een solide business case, waardoor de gevormde leergemeenschap na afloop van het ZonMw-traject autonoom kan doorgaan met de ingezette transformatie. Een tweede beoogd resultaat bestaat uit het schetsen van het perspectief voor gemeenschappen in de regio die met een vergelijkbare business case een soortgelijk transformatieproces willen initiëren en financieren. De verbinding met de rest van het land krijgt vorm in het landelijk lerend netwerk, verbonden aan deze subsidieaanvraag.

Kenmerken

Projectnummer:
11100012310006
Looptijd: 9%
Looptijd: 9 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
ing. H Pijls BSc
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting de Wending
Afbeelding
Verschillende mensen in overleg rondom een tafel. Zichtbaar is een blad papier met grafieken, handen van mensen die rond de tafel zitten, koffiekopje.

Leren transformeren van zorg naar gezondheid

De 11 samenwerkingsverbanden met toegekende subsidie gaan tijd en ruimte organiseren voor het leren transformeren richting gezondheidsbevordering en passende zorg. De nadruk ligt hierbij op het leren transformeren en experimenteren. Samen met een aantal landelijke partijen vormen de samenwerkingsverbanden een landelijk lerend netwerk, waarin elkaar helpen bij uitdagingen, kennisdelen en van elkaar leren centraal staat. Op deze projectpagina leest u over één van de samenwerkingsverbanden. Bekijk hier de andere 10.