Mobiele menu

Op weg naar een verbeterde partcipatie na een beroerte: implementatieproject Restore4stroke

Verslagen


Eindverslag

Implementatieproject ReStoRe4Stroke: op weg naar een verbeterde participatie na een beroerte.

Het doormaken van een CVA is een plotselinge gebeurtenis met vaak blijvende, en onzichtbare veranderingen. Patiënt en naaste zullen zich moeten aanpassen. Dit verloopt niet bij iedereen even makkelijk.

Binnen ReStoRe4Stroke is in 4 verschillende studies bij mensen met een beroerte onderzocht welke factoren bij dragen tot een succesvolle participatie en tot goede kwaliteit van leven.
De meeste verandering (meestal verbetering, soms verslechtering) in kwaliteit van leven vond plaats in de eerste zes maanden na het CVA en psychologische factoren bleken de belangrijkste voorspeller zijn voor kwaliteit van leven, belangrijker dan leeftijd, opleiding en geslacht of aan beroerte gerelateerde factoren zoals de ernst van het CVA. Bovendien lieten patiënten verschillende trajecten zien in hun herstel van kwaliteit van leven.

Het is daarom belangrijk dat er tijdens de zorg van wordt uitgegaan dat iedere patiënt anders is en dat er rekening wordt gehouden met de persoonlijke opmaak van de individuele patiënt. Maar hoe moet dat dan?
Bloeddruk controle, gebruik van medicatie, stoppen met roken, problemen met bewegen, veranderingen in het denken, sombere en angstige gevoelens komen allemaal aan de orde tijdens een policontrole bij de huisarts, de neuroloog of de revalidatiearts. Er wordt uitleg gegeven en er volgen vaak adviezen. Om goed aan te sluiten bij de patiënt, is het nodig om erachter te komen wie de patiënt is die voor je zit. Persoonlijke- en omgevingsfactoren hebben grote invloed op het maatschappelijk functioneren. Er zijn belemmerende factoren (zoals neurotische aanleg, passieve coping stijl), maar ook beschermende factoren (zelf effectiviteit, proactieve coping) waarmee rekening kan worden gehouden. Dit alles zal leiden tot meer ‘personalised medicine’ en dus zorg op maat. Deze zorg zal ook nog doelmatig moeten zijn. De zorg is kosteneffectief (oftewel doelmatig) als de kosten die ermee gepaard gaan in verhouding staan tot de effecten. Ook de kosten van zorg werden in alle studies meegenomen.

Met de kennis uit de Restore4Stroke studies zijn er 2 nieuwe cursussen ontwikkeld voor zorgprofessionals: ‘Iedereen is anders: omgaan met psychologische factoren van CVA-patiënten tijdens de revalidatie’ en ‘Kosteneffectiviteit van CVA-zorg: hoe zit dat?’

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
60-61300-21
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.M.A. Visser-Meily
Verantwoordelijke organisatie:
Revalidatiecentrum De Hoogstraat