Mobiele menu

Op weg naar implementatie van proactieve zorgplanning in de cardiologie (OPCAR)

Projectomschrijving

In richtlijnen voor zorgverleners wordt het vroeg inzetten van palliatieve zorg en proactieve zorgplanning (PZP) bij gevorderd hartfalen geadviseerd. PZP is echter nog niet ingebed in de dagelijkse praktijk.

Doel

Het doel van ons project is het implementeren van PZP voor patiënten met gevorderd hartfalen in de provincie Groningen.

Aanpak/werkwijze

In dit project ontwikkelen we een regionaal transmuraal zorgpad voor proactieve zorgplanning bij hartfalen. Dit doen wij binnen Hartnet, een regionaal samenwerkingsverband van huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patientvertegenwoordiging. Hierbij is aandacht voor uniforme digitale overdracht van gegevens tussen ziekenhuizen en de 1e lijn. We implementeren vervolgens proactieve zorgplanning op de hartfalenpolikliniek van verschillende ziekenhuizen. En onderzoeken of implementatie leidt tot meer tevredenheid bij patiënten, naasten en zorgverleners, en betere uitkomsten van zorg.

Verwachte resultaten

Doordat we zoveel mogelijk werken met bestaande werkafspraken en binnen bestaande structuren verwachten we PZP voor patiënten met gevorderd hartfalen binnen dit project succesvol te kunnen implementeren. En informeren zorgverleners patiënten met gevorderd hartfalen en hun naasten tijdig over de prognose van hun ziekte. Hierdoor kunnen zij samen met hun zorgverleners beter beslissen over passende zorg en hun wensen rondom het levenseinde tijdig vastleggen.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In richtlijnen voor zorgverleners wordt het vroeg inzetten van palliatieve zorg en proactieve zorgplanning (PZP) bij gevorderd hartfalen geadviseerd. PZP is echter nog niet ingebed in de dagelijkse praktijk.

PZP wordt geïmplementeerd in de standaard zorg voor patiënten met gevorderd hartfalen in de provincie Groningen. Onderzocht wordt of implementatie leidt tot meer tevredenheid bij patiënten, naasten en zorgverleners, en betere uitkomsten van zorg.

Doordat we zoveel mogelijk werken met bestaande werkafspraken en binnen bestaande structuren verwachten we PZP voor patiënten met gevorderd hartfalen binnen dit project succesvol te kunnen implementeren. Patiënten en hun naasten worden tijdig geïnformeerd over de prognose van hun ziekte, waardoor zij beter samen met hun zorgverleners kunnen beslissen over passende zorg en hun wensen rondom het levenseinde tijdig vast kunnen leggen.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012110007
Looptijd: 38%
Looptijd: 38 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. P. de Graeff
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen