Mobiele menu

Op weg naar ROM via systematisering van bestaande uitkomstmetingen: het bevorderen van de onderzoeksrijpheid en onderzoeksbereidheid in de Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugdigen.

De behandelingen van jeugdigen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) kunnen efficiënter en transparanter worden uitgevoerd. Via Routine Outcome Monitoring (ROM) kan nagegaan worden waar behandelingen uit bestaan en wat de resultaten hiervan zijn. Jeugdigen en hun ouders vullen voor, tijdens en na de behandeling vragenlijsten in. De resultaten hiervan worden in een rapportage gezet, waarmee de behandelaar feedback krijgt over het verloop van de behandeling. Het is echter niet bekend hoe feedback de behandelresultaten beïnvloedt en welke onderdelen van de feedback hierbij een rol spelen.
Om hier onderzoek naar te kunnen doen is onderzoeksbereidheid en onderzoeksrijpheid van behandelaren nodig. Het doel van deze studie is bepalen of het gebruik van ROM kan worden verhoogd door aan te sluiten bij wat er in de praktijk al gebeurt op het gebied van ROM en dit beter te faciliteren. Zo kan uiteindelijk bepaald worden of ROM in de Jeugd GGZ effectief is en wat de effectieve onderdelen van de feedback zijn.

Producten

Titel: Handycards ROM
Link: http://-
Titel: Vraag het de expert
Link: http://www.insideout.nl
Titel: Instructies rondom ROM
Link: http://-
Titel: Evidence-based Practice Attitude Scale
Link: http://-
Titel: Training/boostersessie Routine Outcome Monitoring
Link: http://-
Titel: Meten is weten
Link: http://-
Titel: Het nut van vragenlijsten bij de start van en tijdens de behandeling.
Link: http://www.insideout.nl en www.ggznederland.nl

Verslagen


Eindverslag

De behandelingen van jeugdigen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Jeugdzorg kunnen efficiënter en transparanter worden uitgevoerd. Om te laten zien waar behandelingen uit bestaan en wat de resultaten van de behandelingen zijn, wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van Routine Outcome Monitoring (ROM). Hierbij worden de jeugdigen en hun ouders voor, tijdens en na de behandeling uitgenodigd om vragenlijsten in te vullen. De resultaten van ROM worden in een rapportage gezet. Door deze rapportage krijgt de behandelaar feedback over het verloop van de behandeling. De kennis over de feedback staat echter nog in de kinderschoenen. Het is niet bekend op welke manier feedback de behandelresultaten beïnvloedt en welke onderdelen van de feedback hierbij een rol spelen.

Om onderzoek te kunnen doen naar de effectieve onderdelen van feedback, is onderzoeksbereidheid en onderzoeksrijpheid van behandelaars nodig. In de praktijk zijn behandelaars niet gemotiveerd om ROM in te zetten en te gebruiken als dit slecht gefaciliteerd wordt, slecht aansluit bij hun eigen wensen en geen onderdeel uitmaakt van het behandelproces. Daarom wilden we met deze studie vaststellen of de attitude ten aanzien van (onderzoek naar) ROM en het gebruik van ROM kunnen worden verhoogd door de implementatie van ROM extra te faciliteren. De onderzoeksvraag was: Kunnen de onderzoeksrijpheid en onderzoeksbereidheid van behandelaars in de Jeugd GGZ en de Jeugdzorg binnen zes maanden verhoogd worden, door een multi-faceted strategie (ROM-implementatiepakket) waarmee de implementatie van ROM extra wordt gefaciliteerd?

De studie is uitgevoerd binnen verschillende GGZ- en Jeugdzorginstellingen die deelnemen aan Inside-Out, de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen. We verwachtten dat de behandelaars door de studie meer geïnteresseerd zouden raken in ROM (onderzoeksbereidheid), vaker gebruik zouden maken van de verschillende onderdelen van het ROM-implementatiepakket en meer betrokken zouden zijn bij de ROM-activiteiten vanuit de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen (eerste stap in onderzoeksrijpheid). Uiteindelijk verwachtten we dat de deelnemende afdelingen steeds actiever zouden gaan werken met ROM. Dit zouden we kunnen zien aan een toename van het aantal jeugdigen en ouders dat de vragenlijsten van ROM invult (tweede stap in onderzoeksrijpheid).

De behandelingen van jeugdigen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Jeugdzorg kunnen efficiënter en transparanter worden uitgevoerd. Om te laten zien waar behandelingen uit bestaan en wat de resultaten van de behandelingen zijn, wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van Routine Outcome Monitoring (ROM). Hierbij worden de jeugdigen en hun ouders voor, tijdens en na de behandeling uitgenodigd om vragenlijsten in te vullen. De resultaten van ROM worden in een rapportage gezet. Door deze rapportage krijgt de behandelaar feedback over het verloop van de behandeling. De kennis over de feedback staat echter nog in de kinderschoenen. Het is niet bekend op welke manier feedback de behandelresultaten beïnvloedt en welke onderdelen van de feedback hierbij een rol spelen.

Om onderzoek te kunnen doen naar de effectieve onderdelen van feedback, is onderzoeksbereidheid en onderzoeksrijpheid van behandelaren nodig. In de praktijk zijn behandelaren niet gemotiveerd om ROM in te zetten en te gebruiken als dit slecht gefaciliteerd wordt, slecht aansluit bij hun eigen wensen en geen onderdeel uitmaakt van het behandelproces. Daarom is het doel van deze studie: bepalen of het gebruik van ROM kan worden verhoogd, door de implementatie van ROM extra te faciliteren. De onderzoeksvraag is: Kunnen de onderzoeksrijpheid en onderzoeksbereidheid van behandelaars in de Jeugd GGZ en de Jeugdzorg binnen zes maanden verhoogd worden, door een multi-faceted strategie waarmee de implementatie van ROM extra wordt gefaciliteerd?

De studie wordt uitgevoerd binnen de zeven instellingen die ook deelnemen aan Inside-Out, de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen. Dit betreffen zowel GGZ-instellingen als Jeugdzorginstellingen. We verwachten dat de behandelaren door de studie meer geïnteresseerd raken in ROM en vaker gebruik zullen maken van ROM. Uiteindelijk verwachten we dat de afdelingen steeds actiever zullen gaan deelnemen aan ROM: steeds meer jeugdigen en ouders vullen de vragenlijsten in en de behandelaars bespreken de feedback. Op deze manier kunnen we uiteindelijk bepalen of ROM in de Jeugd GGZ en Jeugdzorg effectief is en wat de effectieve onderdelen van de feedback zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
157031002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. B.G. Tiemens
Verantwoordelijke organisatie:
ProPersona