Mobiele menu

Op weg naar veerkrachtige werkende ouders en hun kinderen in 2040: Leren van het perspectief van jongeren van nu

Jongeren van nu zijn de werkende ouders in 2040. Doel van dit project is het bevorderen van de mentale gezondheid van toekomstige generaties werkende ouders en hun kinderen. Samen met jongeren en betrokken stakeholders starten we een leernetwerk “Werkend ouderschap en mentale gezondheid van ouders en kinderen in 2040”. Ook vinden er creatieve workshops plaats onder jongeren van diverse leeftijden en achtergronden. We leveren een toekomstvisie op voor 2040 en transitiepaden met de weg hiernaartoe.

Doel

Projectdoel is het verbeteren van de mentale gezondheid van toekomstige generaties werkende ouders. We zetten daartoe een leernetwerk op. Daarnaast brengen we met behulp van innovatieve onderzoeksmethoden het perspectief van jongeren in beeld over: (1) hoe zij de verdeling van werk- en zorgtaken van hun ouders ervaren, en (2) hoe volgens hen de maatschappij er in 2040 uit dient te zien zodat zij een bevredigende balans vinden tussen werk- en kindzorgtaken voor henzelf en hun kinderen.

Aanpak/werkwijze

Het project kent vijf werkpakketten: 

  1. opzetten van een leernetwerk waarin kennis rondom arbeid, ouderschap, kind, leernetwerken en participatief jongerenonderzoek wordt gecombineerd; 
  2. innovatief kwalitatief onderzoek onder jongeren: droom-, fotografie- en roadmapworkshops. 
  3. Volwassenen hebben kennis en ervaring. Jongeren hebben echter meer creativiteit en een hogere verbeeldingskracht. De gebruikte onderzoeksmethoden sluiten hierbij aan; 
  4. procesevaluatie: zijn we succesvol in het geven van een stem aan jongeren?; 
    communicatie en disseminatie; en 
  5. project management.

Samenwerkingspartners

Aan het leernetwerk neemt een variëteit aan stakeholders deel met ervaring en expertise op het onderwerp. Daarnaast werken we samen met een Jongerenambassadeurs. Jongerenambassadeurs is een landelijk programma waarin jongeren worden gematcht aan maatschappelijk relevante organisaties en vraagstukken. Jongerenambassadeurs werft zes jonge onderzoekers voor een ‘droomstage’ in het project. Deze jonge onderzoekers participeren in het leernetwerk en voeren onder begeleiding het kwalitatieve onderzoek uit onder 30 jongeren tussen de 12 en 18 jaar. 

(Verwachte) resultaten

Het project leidt tot een roadmap (i.e., een toekomstvisie en transitiepaden) voor een bevredigende combinatie en verdeling van werken en kindzorgtaken voor werkende ouders en hun kinderen in 2040. We vertalen de roadmap in aansprekende flyers en brochures voor subgroepen, die we (ook) plaatsen op relevante websites. Omdat de roadmap moet leiden tot actie op de korte en langere termijn, verkennen we mogelijkheden voor financiering voor bestendiging van het leernetwerk.

Kenmerken

Projectnummer:
05550032310019
Looptijd: 0%
Looptijd: 0 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. F.D. Pannebakker
Verantwoordelijke organisatie:
TNO