Mobiele menu

Op welke manier kan moreel beraad bijdragen aan het verbeteren van de werksfeer

Op de afdeling psychiatrie worden diverse psychiatrische ziektebeelden behandeld. Elke bewoner heeft een individueel behandelplan en profiteert van een gestructureerde aanpak en duidelijke afspraken. De afgelopen 2 jaar is de samenstelling van het team veranderd, wat heeft geleid tot meningsverschillen over de geboden zorg. Dit heeft onrust onder de bewoners veroorzaakt en dilemma's (onbegrip) binnen het team veroorzaakt. 

Aanpak

Het Moreel Beraad is een gesprek waarin het team gezamenlijk een (ethisch) dilemma bespreekt. Dit wordt gedaan aan de hand van een gespreksmethodiek en met behulp van een gespreksleider. Het onderzoek wordt door middel van enquêtes en gesprekken onderzocht of het team zich veilig voelt bij elkaar. Door dilemma's gestructureerd binnen het team te bespreken, zal het begrip tussen teamleden toenemen, wat zal resulteren in verminderde onrust bij bewoners. 

Resultaten

Als team is bereikt dat er een verbeterde communicatie is en dat er meer overeenstemming is ontstaan. Dit heeft geleid tot een betere uitvoering van behandelplannen en een verbetering van de kwaliteit en continuïteit van zorg voor de bewoners.

Kenmerken

Projectnummer:
06390032220008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Projectleider en penvoerder:
Naomi Perquin
Verantwoordelijke organisatie:
Laurens