Mobiele menu

Opdracht essay Technologie

In de moderne gezondheidszorg wordt gewerkt met hoogstaande technologie, van nieuwe geneesmiddelen tot elektronische toepassingen. Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Deze ontwikkeling roept ook vele kritische vragen op bij publiek en professionals. Tsjalling Swierstra zet in zijn essay Tsjalling Swierstra 'Willen we alles wat kan? Ethische controversen rondom wetenschap en technologie ontrafeld' het vocabulaire uiteen waarin ethische debatten over techniek worden gevoerd. Voor beleidsmakers is het goed hiervan kennis te nemen om opkomende controversen snel te herkennen en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Op die manier kunnen zij het debat beter voeren en bijdragen aan de publieke meningsvorming.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
141000003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2009
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. T.E. Swierstra