Mobiele menu

Opgenomen op de werkvloer

Projectomschrijving

In de Duin- en Bollenstreek gaan verschillende samenwerkingspartners aan de slag met de thema’s stigma en arbeidsparticipatie in de context van ggz-problematiek bij werknemers.

Doel

Het doel van het project is het positief beïnvloeden van de beeldvorming rondom kwetsbare werknemers en werkzoekende met ggz-problematiek, door het ontwikkelen en borgen van een gezamenlijke aanpak om uitsluiting van arbeidsparticipatie door stigmatisering duurzaam te voorkomen.

Werkwijze

Het project ‘Opgenomen op de werkvloer’ wil werkgevers, klantmanagers, re-integratieconsulenten, burgers en leerlingen van het voortgezet onderwijs in de regio Duin- en Bollenstreek benaderen met een concreet pakket aan informatieve activiteiten. Deze benadering moet leiden tot een realistische beeldvorming over de potentie van mensen op de werkvloer met psychische klachten en aandoeningen, om zo bij te dragen aan het bevorderen van arbeidsparticipatie van deze heterogene doelgroep. Hierbij zal deze antistigma-campagne aansluiting zoeken bij al bestaande initiatieven die de bevordering van arbeidsparticipatie van de ggz-doelgroep tot doel hebben.

Samenwerking

De partijen die binnen dit project samenwerken zijn:

  • Gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen)
  • Stichting Lumen Holland Rijnland
  • Samen Sterk zonder Stigma
  • Servicepunt Werk

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het project Opgenomen op de werkvloer wil de beeldvorming rond kwetsbare werknemers/werkzoekenden met GGZ-problematiek in de Duin- en Bollenstreek positief beïnvloeden door een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen en borgen om uitsluiting van arbeidsparticipatie door stigmatisering duurzaam te voorkomen. Het project wil dit bereiken door in deze aanpak optimaal in te zetten op informatievoorziening en communicatie door voorlichters en arbeidsparticipanten uit de GGZ-doelgroep zelf. Over psychische problemen en aandoeningen wordt dikwijls gezegd: “Het is ‘moeilijk uit te leggen’ wat een psychisch probleem of psychiatrische aandoening inhoudt, omdat je ‘het niet kunt zien’.” Psychische problematiek is door haar diversiteit in verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen inderdaad vrij ingewikkelde materie. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid van deze problematiek dikwijls toegeschreven aan de personen met de aandoeningen zelf (vooroordelen). Onvoldoende kennis en het bestaan van vooroordelen leidt vervolgens tot uitsluiting, ook op de werkvloer. Het project ‘Opgenomen op de werkvloer’ wil werkgevers, klantmanagers, re-integratieconsulenten, burgers en leerlingen van het voortgezet onderwijs in de regio Duin- en Bollenstreek benaderen met een concreet pakket aan informatieve activiteiten leidende tot een realistische beeldvorming over de potentie van mensen met psychische klachten en aandoeningen op de werkvloer en zo bij te dragen aan het bevorderen van arbeidsparticipatie van deze heterogene doelgroep. Hierbij zal deze antistigma-campagne aansluiting zoeken bij al bestaande initiatieven die de bevordering van arbeidsparticipatie van de GGZ-doelgroep tot doel hebben.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638016005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.H. van Biezen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Lumen Holland Rijnland

Gegevens projectleider

E-mailmvanbiezen@lumen-hollandrijnland.nl
Telefoon: 06 53 83 17 54

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de regio Hollands Midden.