Mobiele menu

OPKOMEN TEGEN AFGLIJDEN vrijwillige inzet voor economisch daklozen

Achtergrond

In Nederland is sprake van een snel groeiende groep ‘economisch daklozen’. Dit zijn mensen die geen dak boven hun hoofd hebben door gebeurtenissen in hun leven zoals scheiding, werkloosheid en faillissement. De belangrijkste oorzaak van economisch dakloosheid is het tekort aan betaalbare huurwoningen. Het risico voor deze daklozen is ‘afglijden’ en uiteindelijk meer problemen ontwikkelen door een leven op straat. In Amsterdam zijn momenteel tussen de 2200 en 3000 economisch daklozen. Zij hebben geen recht op ondersteuning van maatschappelijk werk.

Doelstelling

Ruim 1100 economisch daklozen meldden zich in 2020 bij wijksteunpunten van De Regenboog Groep. Deze mensen hebben hulp nodig, daarom start De Regenboog Groep een pilot met de inzet van een vrijwillige buurtgenoot in de wijksteunpunten. Buurtbewoners worden gericht getraind en zorgvuldig gekoppeld aan een dakloze, als onmisbare steun in de rug bij het vinden van emotionele stabiliteit en woonruimte. Hierbij wordt de kans op duurzaam herstel en structurele huisvesting vergroot, stigmatisering tegen gegaan en hulpverlening door vrijwillige inzet voorbeeld-stellend en duurzaam gemaakt.

Samenwerking

Dit project betreft een samenwerking tussen Stichting De Regenboog, de screeningsbalie Bijzondere Doelgroepen van de gemeente Amsterdam, bestaande Wijksteunpunten van de Regenboog Groep en Buurtteams van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast worden buurtbewoners en vrijwilligers betrokken.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10210012110011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Kiemeneij
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting De Regenboog