Mobiele menu

Opmaat naar Zorg op Maat!

Projectomschrijving

Mensen met M/EVB hebben een hogere kans op ernstige psychische en gedragsproblemen, zoals zelfverwondend en agressief gedrag, die een interdisciplinaire aanpak vereisen. Bij het AUMC Expertise Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (AECO) wordt syndroomspecifieke kennis ontwikkeld om vragen over gezondheid en gedrag beter te begrijpen en te behandelen. Daar hebben een kinderarts en een AVG een sectoroverstijgend samenwerkingsinitiatief gestart met gespecialiseerde gedragsdeskundigen van Zodiak, deskundigheidscentrum van Prinsenstichting. Ook wordt een brug geslagen naar de kinder- en jeugdpsychiatrie in AUMC en Levvel. Syndroom specifieke en gedragswetenschappelijke expertise wordt zo geïntegreerd tot zorg op maat, vormgegeven samen met ouders en lokale zorgverleners (shared care), en geëvalueerd volgens maatstaven van waardegedreven zorg, in alle fasen: van vroeg signalering en hulpvraag formulering, tot interdisciplinaire assessment, en tot organisatie en evaluatie van zorg op maat.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Mensen met M/EVB hebben een hogere kans op ernstige psychische en gedragsproblemen, zoals zelfverwondend en agressief gedrag, die een interdisciplinaire aanpak vereisen. Bij het AUMC Expertise Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (AECO) wordt syndroomspecifieke kennis ontwikkeld om vragen over gezondheid en gedrag beter te begrijpen en te behandelen. Daar hebben een kinderarts en een AVG een sectoroverstijgend samenwerkingsinitiatief gestart met gespecialiseerde gedragsdeskundigen van Zodiak, deskundigheidscentrum van Prinsenstichting. Ook wordt een brug geslagen naar de kinder- en jeugdpsychiatrie in AUMC en Levvel. Syndroom specifieke en gedragswetenschappelijke expertise wordt zo geïntegreerd tot zorg op maat, vormgegeven samen met ouders en lokale zorgverleners (shared care), en geëvalueerd volgens maatstaven van waardegedreven zorg, in alle fasen: van vroeg signalering en hulpvraag formulering, tot interdisciplinaire assessment, en tot organisatie en evaluatie van zorg op maat.

Kenmerken

Projectnummer:
08450012110002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S.A. Huisman
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC