Mobiele menu

Opmaat naar Zorg op Maat: Interprofessionele samenwerking met ouders als experts!

Mensen met een ernstige of matige VB en een genetisch syndroom (EMVBgen) hebben hun hele leven ondersteuning nodig bij het dagelijks leven. Ze hebben ook een verhoogde kans op probleemgedrag. Probleemgedrag beschouwen we tegenwoordig als een uiting van lijden of ondersteuningsbehoefte. Voor een persoonsgerichte aanpak van het probleemgedrag moeten zorgprofessionals uit de Verstandelijk Gehandicapten zorg, de Geestelijke Gezondheidszorg en het ziekenhuis goed kunnen samenwerken met ouders in een expert rol. Helaas lukt dat vaak onvoldoende. Daarom willen we in ons ‘Opmaat naar zorg op maat’ project via praktijkonderzoek (zorgpad onderzoek, interviews en een vragenlijst over intenties en gedrag) leren wat zorgprofessionals én ouders kunnen veranderen om beter samen te kunnen werken. Tot slot maken we een handreiking met een actieplan en (les)materiaal om zorgprofessionals en ouders te ondersteunen om de interprofessionele samenwerking met ouders in een expert rol te verbeteren.

Kenmerken

Projectnummer:
08450012220004
Looptijd: 52%
Looptijd: 52 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S.A. Huisman
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC