Mobiele menu

Opportunities for intersectoral health policy to stimulate physical activity in children.(Academic Collaborative Centre Public Health Tilburg project nr 3)

Steeds meer kinderen in Nederland zijn te zwaar, onder andere door een gebrek aan beweging. Om kinderen meer te laten bewegen, is een omgeving nodig die ‘beweegvriendelijk’ is. Met andere woorden: een omgeving die bewegen stimuleert. In dit project wordt gekeken welke beleidsmaatregelen nodig zijn voor het inrichten van een beweegvriendelijke buurt. Eerst worden de lichamelijke en sociale factoren bestudeerd die het beweeggedrag van kinderen beïnvloeden. Het beweeggedrag van kinderen wordt gemeten via een onderzoek onder 10.000 basisschoolkinderen in Noord-Brabant en hun ouders. Ook wordt nagegaan hoe ouders en kinderen hun omgeving ervaren. Buurtobservaties brengen de kenmerken van de omgeving in kaart. Vervolgens wordt samen met de deelnemende gemeenten en andere partijen verkend hoe de omgeving beweegvriendelijker ingericht kan worden voor kinderen.
 

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
71600003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2011
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.G. Hermans
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Tilburg