Mobiele menu

Oprechte aandacht voor professionele palliatieve zorg

Projectomschrijving

Het implementeren van palliatieve zorg binnen Stichting Driestroom is aanwezig maar verloopt moeizaam. Verdere integratie van palliatieve zorg is nodig zodat er proactieve zorg kan plaatsvinden.

Doel

We vergroten de kennis door het geven van passende scholing aan onze zorgverleners op onze locaties. Ook integreren we proactieve zorgplanning, ook wel Advance Care Planning (ACP) breder in de zorg en bevorderen we de communicatie tussen cliënt, naaste en professional. Daarnaast willen we het inzicht in de waarden, wensen en behoeften van cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten bij onze medewerkers vergroten, zodat zij proactieve zorgplanning tijdig inzetten.  

Aanpak/werkwijze

We ontwikkelen als train-de-trainers 2 dagdelen scholing en trainen onze medewerkers. We starten met scholing van 4 teams  binnen onze zorglocaties. Dit gaat om ongeveer 100 medewerkers inclusief behandelcoördinatoren en teamleiders. Inhoudelijk besteden we, buiten informatie over palliatieve zorg en ACP, uitgebreid aandacht aan gesprekstechnieken met rollenspelen en het bespreken van casuïstiek. Ook onderzoeken we hoe je draaglast versus draagkracht bewaakt. Na deze trainingen nemen we de scholing op in ons leerwerkplatform zodat de scholing voor alle medewerkers beschikbaar is en blijft.

Samenwerkingspartners

We hebben geen samenwerkingspartners in dit implementatieonderzoek. Wel zijn we als organisatie onderdeel van de landelijke netwerken palliatieve zorg. Het gaat dan om regio Arnhem Liemers en regio netwerk palliatieve zorg Nijmegen. Wij bezoeken regelmatig bijeenkomsten van deze netwerken en hebben bespreken casuïstiek waarbij diverse disciplines aansluiten. Ook zijn we in bespreking met palliatieve zorgconsulenten van andere zorgorganisaties binnen de gehandicaptenzorg.

Verwachte resultaten

1 arts verstandelijke gehandicapten en 1 gedragswetenschapper scholen als train-de-trainers 200 professionals met een op maat gemaakte training over palliatieve zorg voor medewerkers en voor de werkwijze van Driestroom. Zo vergroten we de kennis over palliatieve zorg waardoor er minder handelingsverlegenheid is en minder emotionele belasting van medewerkers, wat de draagkracht van het team vergroot. De werkwijze integreren we binnen de organisatie, waarmee we een optimale samenwerking en communicatie tussen naasten en professional creëren op basis van de wensen en behoeften van de cliënt. Zo vergroten we het alledaags geluk van onze cliënten.

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontvangt financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Bij Driestroom staat het Alledaags Geluk Model centraal: écht contact, persoon centraal en het vergroten van kansen. Door het implementeren van palliatieve zorg is er meer aandacht voor de laatste fase in het leven en daardoor meer perspectief en helderheid over het te voeren beleid van kwaliteit van de zorg. Het goed regelen van palliatieve zorg levert minder stress en minder ad hoc belasting op en daarbij kan het crisissituaties en overwerk van personeel voorkomen.

Wij willen de huidige implementatie van palliatieve zorg verder uitbreiden voor de professionals in de zorg. Zodanig dat zij op een effectieve wijze palliatieve zorg binnen de organisatie kunnen vormgeven. Samen kunnen én moeten wij aan de slag om palliatieve zorg breder te ontwikkelen onder andere door passende scholing aan te bieden en daarmee kennis te vergroten, de implementatie te verankeren, met het oog op kwaliteit van de laatste levensfasen van onze cliënten.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012220002
Looptijd: 82%
Looptijd: 82 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. van den Berg
Verantwoordelijke organisatie:
Driestroom