Mobiele menu

Opschalen e-health in de organisatie

Projectomschrijving

Zorginnovaties toepassen? Het is makkelijker gezegd dan gedaan! Na het inkoop- en verwevingproces komt het implementatieproces binnen de organisatie op gang. Hoe past de innovatie binnen de structuur. cultuur, “wilsniveau, kennis- houdings- en vaardighedenniveau van de medewerkers? Hoe gaan ze het product omarmen?

In ons traject is de implementatiecoach ingezet om de een strategisch plan en uitvoering op te starten met de leidinggevendengroep. Het resultaat zal zijn een implementatiedraaiboek, waarin coaching van de leidinggevenden(groep) centraal staat. Zij bepalen met hun enthousiasme, doordachte plan, heldere coaching, visie en motivatiekracht het resultaat. Deze groep faciliteert de innovatie en coacht op hun beurt weer de medewerkers op de werkvloer. Nadat de organisatie interne aanjagers en dus probleemeigenaren heeft benoemd, verloopt de inbedding binnen een realistisch tijdpad, waarbij succes ook gecommuniceerd en gevierd worden binnen de teams en de organisatie.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Door het Coronavirus is zorg op afstand meer dan ooit nodig. Verder raken veel zorgbehoevenden in een isolement. In dit project gaan we beide zaken aanpakken. 1. Zorg Dichtbij. Als zorgorganisatie en medewerkers willen zorg persoonlijk en dichtbij organiseren. Tevens moeten we zoeken naar efficiënte manier implementeren in een digitale aanpak. 2. ZorgPlus. We willen mensen in een kwetsbare positie bereiken door ze digitale hulp te bieden in de breedste zin des woords . Voorwaarde is dat de organisatie een digitale hulpstructuur heeft en dat medewerkers ook de innovatie kunnen gebruiken/toepassen en overdragen aan klanten. op het moment staat deze digitale dienstverlening in de kinderschoenen. We willen de digitale middelen die er zijn gaan implementeren in het proces en medewerkers wegwijs maken in de mogelijkheden van de toepassing. We willen een bekende zorginnovatie (teams) verder in ons bedrijfproces opschalen. Momenteel werken we er nog nauwelijks mee. We willen aan medewerkers en klanten laten zien op welke makkelijke manier mensen toegang blijven houden tot zorg. Zo ontstaat er een win/win situatie en punt om na het project door te ontwikkelen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002722
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. de Gijt
Verantwoordelijke organisatie:
Miep BV