Mobiele menu

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Projectomschrijving

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen.
De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health methode om blended care toe te passen in de fysiotherapie.
Met Physitrack kunnen wij de patiënten sneller, effectiever bereiken en behandelen. Physitrack bestaat uit de modules: Huiswerkoefeningen & Voorlichting, Videoconsult & Chat, Patiëntbegeleiding & Triage en Uitkomstanalyses.
Onze doelstelling is zorgverleners te trainen en begeleiden in het gebruik van beeldbellen met Physitrack, inclusief communicatie naar patiënten en verwijzers. Het einddoel is dat E-health een prominente plek in het behandelplan (in de vorm van blended care) krijgt en als volwaardige zitting gedeclareerd kan worden.

Verslagen


Eindverslag

Het project ‘opschalen E-Health met Physitrack binnen de praktijk’ was bedoeld om medewerkers en cliënten van Fyzigo samen te laten werken binnen de elektronische zorgverlening. Dit ter verbetering, op afstand, van het welzijn van de cliënt.

Sinds begin 2020 werkt Fyzigo met Physitrack bij behandeling van cliënten die de toegang hebben gekregen tot elektronische zorg. Deze toegang is binnen onze praktijk zowel als product ingezet en als dienst. Om deze dienstverlening te verbeteren is deze opschaling ingezet als hulpmiddel voor het verbreden van de kennis en implementatie van E-Health. Hierbij is via de praktijk digitale media beschikbaar gesteld om de E-Health toepassing ook beschikbaar te stellen aan cliënten die thuis niet de juiste middelen voorhanden hadden.

Met het inzetten van E-Health binnen Fyzigo is de toegankelijkheid van de praktijk en de bruikbaarheid van de geboden zorg vergroot. Hiermee kon de cliënt beter voorzien worden van de benodigde zorg op afstand.

Na de eerste gesprekken met onze coach zijn we de eerste stappen gaan zetten. Deze stappen bestonden uit het voorlichten van de medewerkers en het intern delen van de benodigde informatie. Na het delen van de kennis kon het worden toegepast op de cliënt, ter bevordering van diens hersteltraject.

In het vervolgtraject hebben wij ons gericht op het informeren van onze cliënten en daarbij het uitvragen van de mate waarin deze zorg volgens de cliënt toepasbaar was in diens leven. Bij het informeren van de cliënten is ook gebruik gemaakt van communicatiekanalen zoals de website en social media. De beste methode blijkt in veel gevallen de persoonlijke benadering, waarin nut en noodzaak kunnen worden toegespitst op de persoonlijke situatie van cliënt.

Dit project is een goede start om te onderzoeken of E-Health toepassingen binnen de paramedische zorg van meerwaarde kunnen zijn. Zowel aan de dienstverlenende kant als voor de cliënten.

Samenvatting van de aanvraag

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen meer om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. Ook de fysiotherapeut gaat meer richting blended care en zet steeds meer digitale middelen in om de cliënt te bereiken en te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan, is een veelgevraagde en bewezen oplossing. De e-health toepassing die we binnen dit project willen opschalen is Physitrack. Physitrack bestaat uit de modules: Huiswerkoefeningen & Voorlichting, Videoconsult & Chat, Patiëntbegeleiding & Triage en een module Uitkomstanalyses. Doelstelling is zorgverleners verder trainen en begeleiden in het gebruik van beeldbellen in zijn algemeenheid en Physitrack in het bijzonder. Inclusief communicatie naar patiënten en verwijzers. Einddoel is dat e-health een meer prominente plek in het behandelplan in de vorm van blended care krijgt en als volwaardige zitting gedeclareerd kan worden. Graag krijgen we ondersteuning bij het opstellen en het uitvoeren van het implementatieplan en de opschaling van de innovatie in de zorgpraktijk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002838
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Harms
Verantwoordelijke organisatie:
Fyzigo