Mobiele menu

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Projectomschrijving

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen.
De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health methode om blended care toe te passen in de fysiotherapie.
Met Physitrack kunnen wij de patiënten sneller, effectiever bereiken en behandelen. Physitrack bestaat uit de modules: Huiswerkoefeningen & Voorlichting, Videoconsult & Chat, Patiëntbegeleiding & Triage en Uitkomstanalyses.
Onze doelstelling is zorgverleners te trainen en begeleiden in het gebruik van beeldbellen met Physitrack, inclusief communicatie naar patiënten en verwijzers. Het einddoel is dat E-health een prominente plek in het behandelplan (in de vorm van blended care) krijgt en als volwaardige zitting gedeclareerd kan worden.

Verslagen


Eindverslag

Bij De Praktijk voor (sport)Fysio- en Manuele Therapie hebben we gebruik gemaakt van de “Opschaling E-health” subsidie omdat we de mogelijkheid voor het digitaal ondersteunen van patiënten verder wilden inbedden bij ons in de praktijk. Reden hiervoor is dat tijdens Corona is gebleken dat Physitrack een positieve invloed heeft op zowel de beleving van de patiënt als op het uiteindelijke behandelresultaat.
Wat hebben we gedaan:
- behalen 2 certificaten online modules physitrack door alle therapeuten,
- tijdens vergadering mogelijkheden physitrack bespreken met hele team.
- individueel met therapeuten bespreken tijdens beoordeling-/functionering gesprek hoe vaak ze
physitrack inzetten tov het aantal patiënten dat ze behandelen.
- in alle wachtkamers hangt nu een poster mbt de physitrack app.

Samenvatting van de aanvraag

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen meer om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. Ook de fysiotherapeut gaat meer richting blended care en zet steeds meer digitale middelen in om de cliënt te bereiken en te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan, is een veelgevraagde en bewezen oplossing. De e-health toepassing die we binnen dit project willen opschalen is Physitrack. Physitrack bestaat uit de modules: Huiswerkoefeningen & Voorlichting, Videoconsult & Chat, Patiëntbegeleiding & Triage en een module Uitkomstanalyses. Doelstelling is zorgverleners verder trainen en begeleiden in het gebruik van beeldbellen in zijn algemeenheid en Physitrack in het bijzonder. Inclusief communicatie naar patiënten en verwijzers. Einddoel is dat e-health een meer prominente plek in het behandelplan in de vorm van blended care krijgt en als volwaardige zitting gedeclareerd kan worden. Graag krijgen we ondersteuning bij het opstellen en het uitvoeren van het implementatieplan en de opschaling van de innovatie in de zorgpraktijk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002792
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Klompmaker
Verantwoordelijke organisatie:
De Praktijk voor (sport) Fysio- en Manuele Therapie