Mobiele menu

Opschalen telemonitoring en eHealth voor COPD patiënten in de huisartsenpraktijk.

Projectomschrijving

Focus ligt op de opschaling van gebruik van de systemen door zowel de huisarts als de patiëntenpopulatie patiënten met COPD. Om te kunnen voorzien in uitvoer van deze manier van telemonitoring. Onderzoek laat zien dat bij minder monitoring medicatie minder goed wordt genomen zoals voorgeschreven. Bijna de helft van COPD patiënten heeft meer behoefte aan voorlichting en begeleiding. Door de afgenomen contactmomenten met de huisarts of praktijkmedewerker binnen de praktijk vormt afwijken van de richtlijn tav medicatie een groter risico op gezondheidsreductie en meer exacerbaties.
Deze afname van monitoring zorgt voor een grotere ziektelast en dus meer kosten tav ziekte. Inmiddels is gebleken dat bereidheid tot telemonitoring bij deze populatie van zowel arts als patiënt aanwezig is. Uit de kleinschalige pilot blijkt dat opschaling van telemonitoring waarbij gebruik van het online patiëntenportaal centraal staat essentieel is.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het opschalen van het gebruik van Therapieland en Ksyos door de huisarts en praktijk-medewerker t.a.v. de gezondheid van de COPD populatie binnen de praktijk zal resulteren in betere monitoring en levering van zorg. Therapieland en Ksyos biedt met huisartspraktijken, GGZ en ziekenhuizen een betrouwbaar platform. Eerste verkenning van de mogelijkheden van het platform laten zien dat er mogelijkheden zijn om onze voorgenomen opschaling van monitoring en online consulten van deze patiëntenpopulatie in te richten.

Kenmerken

Projectnummer:
838002915
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. P.T. Achterberg
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Achterberg