Mobiele menu

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Projectomschrijving

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten.

Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie, Virtual Reality en gamification.

Corpus VR Pro en Corpus VR Personal zijn ontwikkeld door inMotion VR, waarbij gebruik wordt gemaakt van een unieke integratie van technologieën zoals AR / VR, sensoren en gaming binnen de gebruikelijke behandelmethoden.

Zij bieden NextGen-oplossingen voor nauwkeurige en gepersonaliseerde gezondheidszorg op het gebied van revalidatie met als hoofddoel een sneller, effectiever verloop van patiënt herstel en besparing van kosten in de gezondheidszorg.
De ontwikkeling is volop in productie en wordt in vele ziekenhuizen, ergo- en fysiotherapie praktijken toegepast.

Verslagen


Eindverslag

Met dank aan de subsidieregeling van ZonMW is het mogelijk geworden om Corpus VR Binnen onze praktijk te introduceren.
Corpus VR biedt met de virtual reality de mogelijkheid om patiënten met nekklachten op een attractieve en effectieve manier te begeleiden. Door gebruik te maken van de verschillende werelden in het programma ervaren wij, in combinatie met de bestaande behandelmethodes, dat de patiënten meer zelfredzaamheid ontwikkelen.
Mede door de mogelijkheid om thuis ook makkelijk er mee aan de slag te kunnen en de attractive wijze van het aanbieden van de oefeningen ervaren wij een toename in de de mate van therapietrouw handelen.
Wij als praktijk ervaren dat de VR bril een waardevolle aanvulling is op de bestaande behandelmethodes en een invulling geeft aan de huidige tijd en toekomst.

Samenvatting van de aanvraag

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen meer om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. Ook de fysiotherapeut gaat meer richting blended care en zet steeds meer digitale middelen in om de cliënt te bereiken en te behandelen. Daarbij opgeteld is er door het thuiswerken een enorme toename van de hoofd-,nek- en schouderklachten. De ontwikkelingen van Virtual Reality in de zorg en met name de fysiotherapie neemt snel toe. Corpus VR is de oplossing voor duidelijke begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouderoefeningen. Corpus VR past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is ontstaan vanuit de gedachte dat de combinatie van persoonlijke therapie, Virtual Reality en gamification er voor kan zorgen dat zowel de professional als patiënt profijt hebben van de positieve effecten ervan. Corpus VR Pro en Corpus VR Personal van inMotion VR bieden NextGen-oplossingen voor nauwkeurige en gepersonaliseerde gezondheidszorg op het gebied van revalidatie. Met als hoofddoel een sneller en effectiever verloop van patiëntherstel, en voor het verminderen van de kosten in de gezondheidszorg. Corpus VR Pro en Corpus VR Personal zijn beide ontwikkeld door inMotion VR, waarbij gebruik wordt gemaakt van een unieke integratie van opkomende technologieën zoals AR / VR, sensoren en gaming binnen de gebruikelijke behandelmethoden. De ontwikkeling is al volop in productie en wordt in vele ziekenhuizen, ergo- en fysiotherapiepraktijken toegepast. Graag krijgen we ondersteuning bij het opstellen en het uitvoeren van het implementatieplan en de opschaling van de innovatie in de zorgpraktijk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002751
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Hesselink
Verantwoordelijke organisatie:
Fysiotherapie Eerbeek en Loenen