Mobiele menu

Opschaling Backing Approach

In samenwerking met diverse zorgverleners is de Backing Approach ontwikkeld, een blended behandelingsvorm voor patiënten met chronische lage rugpijn voor in de 1e lijns fysio/oefentherapie. Er is draagvlak voor het product gevonden bij zorgprofessionals en zorgverzekeringen, echter blijft de instroom van patiënten die het product gebruiken achter. Het lukt onvoldoende om de eindgebruiker te motiveren of het vertrouwen te geven om de Backing Approach te gebruiken. Implementatie en opschalingscoaching wordt ingezet om zich te krijgen wat mensen in de praktijk nodig hebben om te komen tot duurzaam gebruik van de Backing Approach, met als doel een groeiende instroom van gebruikers.

Verslagen


Eindverslag

In samenwerking met diverse zorgverleners is de Backing Approach ontwikkeld, een blended behandelingsvorm voor patiënten met chronische lage rugpijn voor in de 1e lijns fysio/oefentherapie. Er is draagvlak voor het product gevonden bij zorgprofessionals en zorgverzekeringen, echter blijft de instroom van patiënten die het product gebruiken achter. Het lukt onvoldoende om de eindgebruiker te motiveren of het vertrouwen te geven om de Backing Approach te gebruiken. Implementatie en opschalingscoaching is ingezet om zich te krijgen wat mensen in de praktijk nodig hebben om te komen tot duurzaam gebruik van de Backing Approach, met als doel een groeiende instroom van gebruikers. Aan de hand van een Patiënt Journey zijn knelpunten in het samenwerkingsproces tussen ons team en de eindgebruikers vastgesteld. Samen met de coach zijn verbeteracties opgesteld en reeds toegepast in de scholing voor fysiotherapeuten welke moeten zorgen voor een sterkere binding tussen de ontwerpers van het product en de eindgebruiker.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002522
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Kral
Verantwoordelijke organisatie:
RealHealth (NL) Limited