Mobiele menu

Opschaling Backing Approach

Projectomschrijving

In samenwerking met diverse zorgverleners is de Backing Approach ontwikkeld, een blended behandelingsvorm voor patiënten met chronische lage rugpijn voor in de 1e lijns fysio/oefentherapie. Er is draagvlak voor het product gevonden bij zorgprofessionals en zorgverzekeringen, echter blijft de instroom van patiënten die het product gebruiken achter. Het lukt onvoldoende om de eindgebruiker te motiveren of het vertrouwen te geven om de Backing Approach te gebruiken. Implementatie en opschalingscoaching wordt ingezet om zich te krijgen wat mensen in de praktijk nodig hebben om te komen tot duurzaam gebruik van de Backing Approach, met als doel een groeiende instroom van gebruikers.

Verslagen


Eindverslag

In samenwerking met diverse zorgverleners is de Backing Approach ontwikkeld, een blended behandelingsvorm voor patiënten met chronische lage rugpijn voor in de 1e lijns fysio/oefentherapie. Er is draagvlak voor het product gevonden bij zorgprofessionals en zorgverzekeringen, echter blijft de instroom van patiënten die het product gebruiken achter. Het lukt onvoldoende om de eindgebruiker te motiveren of het vertrouwen te geven om de Backing Approach te gebruiken. Implementatie en opschalingscoaching is ingezet om zich te krijgen wat mensen in de praktijk nodig hebben om te komen tot duurzaam gebruik van de Backing Approach, met als doel een groeiende instroom van gebruikers. Aan de hand van een Patiënt Journey zijn knelpunten in het samenwerkingsproces tussen ons team en de eindgebruikers vastgesteld. Samen met de coach zijn verbeteracties opgesteld en reeds toegepast in de scholing voor fysiotherapeuten welke moeten zorgen voor een sterkere binding tussen de ontwerpers van het product en de eindgebruiker.

Samenvatting van de aanvraag

Het zorgproduct betreft de Backing Approach. Deze aanpak is erop gericht is dat het groeiend aantal patiënten met invaliderende, (dreigend) chronische lage rugpijn de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. De Backing Approach heeft als doel het optimaal functioneren met chronische lage rugpijn in het dagelijkse leven. Daartoe baseert de Backing Approach zich op een blended behandelingsvorm (eHealth en face-to-face contacten), waarvan de inhoud gestoeld is op een biopsychosociale focus op eigen regie op basis van de principes van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een cognitieve gedragstherapeutische benadering die patiënten inzicht bieden in beïnvloedende factoren op functioneren met lage rugpijn. De inhoud van de Backing Approach is gebaseerd op het evidence based pijnmanagementprogramma van RealHealth. Dit derdelijns behandelprogramma ondersteunt patiënten bij het beïnvloeden van de negatieve gevolgen van chronische lage rugpijn, zodat zij beter functioneren in hun dagelijkse leven. Deze patiënten rapporteren in follow-up metingen zes jaar na deze twee weken durende behandeling met twee terugkomdagen na een maand en na een jaar beter te functioneren en een betere kwaliteit van leven hebben verkregen. Tevens is aangetoond dat zij ook op lange termijn minder zorg consumeren voor de chronische rugpijn. Voorafgaand aan het gebruik van de Backing Appoach en daarmee het inzetten van de Backing App voor de beoogde doelgroep door de Keurmerk Fysiotherapie- fysiotherapeuten worden deze eerstelijns zorgprofessionals opgeleid door de derdelijns zorgprofessionals van RealHealth. Het Keurmerk is een zeer geschikte partner, omdat de RealHealth methode als casus kan dienen voor digitale transformatie binnen de fysiotherapie en daarmee als aangrijpingspunt voor het (digitale) kwaliteitsbeleid van het Keurmerk Fysiotherapie. De geaccrediteerde educatie is ontwikkeld in samenwerking met de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en is gebaseerd op het ontwikkelen van e-skill en het eigen maken van de evidence based pricipes van het RealHealth- concept. Tijdens de pilot zullen tevens de opgeleide fysiotherapeuten worden gecoacht door de professionals van RealHealth. Het online coachingsprogramma is opgebouwd uit communicatiecycli tussen therapeut en patiënt; zij communiceren door middel van videoboodschappen, waarbij de hulpvraag m.b.t. functioneren uitgangspunt is voor de coaching. De afgelopen jaren zijn we met diverse stake-holders actief bezig geweest om een brede basis te leggen om dit product succesvol te maken. Zo hebben we het product inhoudelijk verbeterd, hebben we diverse scholingen gegeven voor fysio- en oefentherapeuten, onderzoek gedaan naar de werking van het product en draagvlak voor het product gevonden bij zorgprofessionals en zorgverzerkeringen. De reacties op het product zijn vrijwel louter positief. Echter blijft de instroom van patiënten die het product gebruiken achter. Het lijkt erop dat we als betrokkenen bij dit project onvoldoende in staat zijn om de eindgebruiker te motiveren of het vertrouwen te geven om de backing approach te gebruiken. Hier zouden we graag coaching in ontvangen. De keuze voor Wouter Wolters als coach maken wij omdat hij ervaren is in de begeleiding van het veranderproces dat gepaard gaat met de implementatie van e-health. Vanuit zijn ervaringen uit eerdere projecten verwachten wij dat hij ons kan helpen in het krijgen van zicht op wat mensen in de praktijk nodig hebben om te komen tot duurzaam gebruik van de Backing Approach.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002522
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Kral
Verantwoordelijke organisatie:
RealHealth (NL) Limited