Mobiele menu

Opschaling beeldzorg

Amaris past op dit moment bij ongeveer 60 cliënten beeldzorg toe. Het doel is om dit op termijn uit te breiden naar ongeveer 500 cliënten. Amaris gebruikt de door ZonMw toegezegde financiële middelen voor inzet van een coach. Die krijgt tot taak een strategie en een concreet plan uit te werken. Daarin komt ook aan de orde of De Compaan de meest geschikte applicatie is.

Gebruik

Beeldzorg zoals beeldbellen is vooral geschikt voor cliënten in de wijkverpleging en cliënten die thuis revalideren. De cliënt of mantelzorger kan hulp inschakelen op het moment dat zich de vraag voordoet. Denk aan het meekijken bij het innemen van medicatie of spuiten van insuline.

Voordelen

Vroegtijdig gebruik van beeldzorg vermindert de zorgvraag van de cliënt. Medewerkers zijn minder tijd kwijt aan reistijd en sneller beschikbaar. Dit betekent ook verlaging van kosten. Bij het opstellen van het plan zijn veel mensen en organisaties betrokken zoals cliënten, de zorgverzekeraar, de leverancier van De Compaan.

Verslagen


Eindverslag

Amaris heeft een verkenning gedaan naar de kansen voor de inzet van preventieve zorg voor de doelgroep ouderen met een lage zorgconsumptie. Inhoudelijk is dit met name gericht op de inzet van digitale mogelijkheden.
De verwachting is dat wanneer mensen al leren hiervan gebruik te maken voordat er sprake is van zorgtoename deze innovaties landen en zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden. Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandig blijven, houden ze zoveel mogelijk eigen regie en blijven ze onderdeel van de actieve samenleving.

Er is vervolgonderzoek nodig om dit nader te duiden. Dit vraagt een domeinoverstijgende benadering (gemeente, zorgkantoren, verzekeraars) en betrokkenheid van (vertegenwoordigers) vanuit de doelgroep zelf. Deze combinatie van beleid en ervaringsdeskundigheid moet leerinformatie bieden welke middelen hiervoor geschikt zijn en wie hier het best de regie in kan nemen. Zodoende kan toegewerkt worden naar gerichte inzet met acceptatie en integratie van de beoogde doelgroep.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002629
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Sonneveld
Verantwoordelijke organisatie:
Amaris Zorggroep