Mobiele menu

Opschaling e-meedenkconsulten

Bij zeldzamere presentaties of vragen over volgende behandelstappen hebben huisartsen behoefte aan consultatie met een specialist. Meestal worden patiënten hierbij doorverwezen voor een fysiek consult, maar alternatieve vormen van intercollegiaal overleg zouden bij bepaalde vragen ook een uitkomst kunnen bieden en zorgkosten kunnen besparen. Binnen de regio Westelijke Mijnstreek is hiervoor de e-health toepassing ‘e-meedenkconsulten’ Zuyderland-breed geïmplementeerd. Middels dit e-consult kan de huisarts advies inwinnen bij een specialist over een patiënt-gerelateerde vraag, zonder de patiënt direct door te verwijzen. Dit biedt de mogelijkheid om patiënten dicht bij de thuissituatie te behandelen. Voor vrijwel elk vakgebied (Interne Geneeskunde, Kindergeneeskunde, Gynaecologie, Cardiologie, Longgeneeskunde, Heelkunde, Oogheelkunde, Urologie, Neurologie, MDL, KNO, Orthopedie en Reumatologie) kan de huisarts van de regio Westelijke Mijnstreek op dit moment een e-meedenkconsult aanvragen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100021914009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I.M.E. Geraets
Verantwoordelijke organisatie:
Zuyderland Medisch Centrum