Mobiele menu

Opschaling en implementatie eerste lijns fysiotherapie e-health toepassingen gericht op de verdere ontwikkeling van de positieve gezondheidsgedachte(Machteld Huber en Wim Hof iceman).

Projectomschrijving

Positieve gezondheid volgens Machteld Huber en Wim Hof Iceman zijn juist in deze tijd belangrijke items in de eerstelijns fysiotherapie zorg. Dankzij de subsidie van Zorg voor innoveren gaan we deze methoden verder implementeren. Bij beide methoden is het eigen initiatief om iets te ondernemen voor de eigen gezondheid essentieel. Het immuunsysteem staat mede ook door de corona tijd centraal. Wetenschappelijk bewijs is voor deze beide vormen ruim aanwezig. Deze vernieuwde manier van denken is voor onze toekomst in de eerstelijns fysiotherapie van groot belang. Er wordt breder gekeken dan alleen het symptoom denken cq. pathologie denken.
Tevens vraagt dit van de patient ander gedrag. Ook deze gedragsverandering zal bij de patient mede door de fysiotherapeut geinitieerd moeten worden. De subsidie zal daarom een zeer grote rol kunnen spelen om juist dit proces verder te ontwikkelen zodat implementatie en opschaling plaats gaan vinden. De rol van de patient zal hierin mede benadrukt moeten worden.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Positieve gezondheid volgens Machteld Huber en Wim Hof Iceman zijn juist in deze tijd belangrijke items in de eerstelijns fysiotherapie zorg. Het immuunsysteem staat mede ook door de corona tijd centraal. Wetenschappelijke evidence is voor deze beide vormen ruim aanwezig. Deze vernieuwde manier van denken is voor onze toekomstige manier van denken in de eerstyelijns fysiotherapie van groot belang. Er wordt breder gekeken dan alleen het symptoom denken cq. pathologie denken. Vanaf 2018 zijn we al bezig met de implementatie van deze vormen en dit jaar nog is er voor 35000 euro aan ict besteedt om digitaal deze vormen te implementeren en e-health zowel bij patient door uitleen I pads als ook bij de therapeuten door aanschaf camera en lap tops te stimuleren. Juist nu zitten we in een fase waarbij de voorwaarden van ICT mogelijkheden als ook op inhoud programma´s aanwezig zijn. De vormen van e-health zijn bij collegae bekend, de know how is er, digitale filmpjes voor patient groepen zijn gemaakt etc. Echter onbreekt de opschaling en implementatie doordat de fysiotherapeut niet gewend is hier in de dagelijkse praktijk mee om te gaan. Tevens vraagt dit van de patient ander gedrag. Ook deze gedragsverandering zal bij de patient mede door de fysiotherapeut geinitieerd moeten worden. De subsidie zal daarom een zeer grote rol kunnen spelen om juist dit proces verder te ontwikkelen zodat implementatie en opschaling plaats gaan vinden. De rol van de patient zal hierin mede benadrukt moeten worden. Het project wordt in 5 fases ingedeeld wat uren betreft: fase 1: coaching t.a.v. implementatie in dagelijks gebruik E-health toepassingen(10 uur) fase 2: implementeren en opschalen huidige toepassingen Iceman en positieve gezondheid.(10 uur) fase 3: Iinzicht in de toepassingen en motivational interviewing naar patienten(10 uur). fase 4: evaluatie momenten in gehele proces(10 uur). fase 5: eindevaluatie gehele proces en doelstellingen verdere proces na subsidie(5,5 uur). Doelstelling van implementatie en opschaling kan in de geplande 5 maanden gehaald worden. Eerdere processen binnen ons bedrijf hebben dit aangetoond. De juiste kennis binnenhalen is daarbij van groot belang. Juist in dit vakgebied zijn er weinig coachings bedrijven die de kennis bezitten om dit soort processen door te voeren. Voor het maken van de offerte en het uitvoeren van de 5 fases is daarom uitgebreid contact geweest met het erkende coachingsbedrijf NU Anders. Zie offerte in bijlage.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002540
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.Sc. F. Buiting
Verantwoordelijke organisatie:
De Romei Therapie en Training