Mobiele menu

Opschaling en implementatie van de Energie inZicht app in de praktijk om de zorg voor chronische kankergerelateerde vermoeidheid te personaliseren

Een kwart van de kankerpatiënten lijdt aan chronische kankergerelateerde vermoeidheid (CKV) maanden na succesvolle kankerbehandeling. Het Helen Dowling Instituut heeft de Energie InZicht app ontwikkeld om het CKV-klachtenpatroon van cliënten in kaart te brengen. Door de vermoeidheidsbehandeling hierop af te stemmen, draagt de app bij aan effectieve en efficiënte zorg.

Om de applicatie in andere zorgsettingen (huisartsenzorg en paramedische zorg) te kunnen aanbieden zal het implementatieproces afgestemd moeten worden op de daar geldende randvoorwaarden en wensen. Een opschalingscoach van Integraal Kankercentrum Nederland zal onderzoeken hoe het opschalen en implementeren het beste gerealiseerd kunnen worden.

De opschalingscoach zal een overzicht maken van overeenstemming of discrepantie met de randvoorwaarden voor succesvolle implementatie, uitgewerkt aan de hand van consultatie van stakeholders. Ook wordt een plan van aanpak geschreven hoe de app het beste geïmplementeerd kan worden.

Verslagen


Eindverslag

Het gebruik van een app om klachten en ervaringen op het gebied van vermoeidheid (Energie inZicht app) bij mensen die
leven na kanker heeft geleid tot positieve resultaten. De ervaringen zijn beperkt tot het gebruik van de app binnen de zorg geboden door Psychosociale Oncologische Centra (POC). De app zou echter ook breder en door andere zorgprofessionals
ingezet kunnen worden.

De barrières en bevorderende factoren voor een succesvolle opschaling naar de huisartsenzorg (praktijkondersteuner GGZ) en de fysiotherapie zijn in kaart gebracht. Hiervoor zijn onder meer verschillende interviews gehouden.

Uit de resultaten lijkt vooral de inzet van de Energie inZicht app binnen de huisartsenzorg wenselijk en haalbaar mits er in de uitvoer wordt voldaan aan de randvoorwaarden op het gebied van de ‘organisatie van zorg’. Op basis van het adviesrapport kunnen verdere concrete stappen voor verdere opschaling buiten de setting van de POC’s worden ondernomen.

Kenmerken

Projectnummer:
838002640
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.P.J. Schellekens
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Helen Dowling Instituut