Mobiele menu

Opschaling platform MijnRIBW binnen de RIBW Groep Overijssel

Projectomschrijving

Het uitgangspunt van MijnRIBW is dat de cliënt volledig regie heeft op zijn zorgvragen. De cliënt stelt zijn vraag via de app. Hij wordt hierin ondersteund door verschillende categorieën en subvragen. Deze vragen worden uitgezet bij een netwerk van begeleiders, mantelzorgers, vrijwilliger en medecliënten.

MijnRIBW zorgt ervoor dat de vraag bij de juiste persoon terecht komt. Zodra een cliënt een ondersteuningsvraag stelt komt deze vraag bij alle mensen in zijn netwerk terecht. De cliënt geeft aan hoe hij ondersteuning wil (telefonisch, beeldbellen, face-to-face op locatie, groepszorg etc), waar en wanneer hij ondersteuning wil. De persoon die bevoegd is en tijd heeft accepteert de vraag en heeft direct een afspraak met de cliënt staan. De cliënt krijgt de bevestiging dat zijn vraag is geaccepteerd en dat er op de afgesproken tijd contact met hem is.

Momenteel werken er ruim 200 cliënten met de app, we streven naar minimaal 800 deelnemende ambulante cliënten eind 2021.

Verslagen


Eindverslag

Het uitgangspunt van MijnRIBW is dat de cliënt volledig regie heeft op zijn zorgvragen. De cliënt stelt zijn vraag via de app. Hij wordt hierin ondersteund door verschillende categorieën en subvragen. Deze vragen worden uitgezet bij een netwerk van begeleiders en (in de nabije toekomst) mantelzorgers MijnRIBW zorgt ervoor dat de vraag bij de juiste begeleider terecht komt. In principe heeft de cliënt regie op het vormgeven van zijn netwerk. In deze crisistijd kunnen we alle cliënten van een team koppelen aan alle medewerkers van een team, of meerdere teams. Zodra een cliënt een begeleidingsvraag stelt komt deze vraag bij alle begeleiders in zijn netwerk terecht. De cliënt geeft aan hoe hij begeleiding wil (telefonisch, beeldbellen, face to face op locatie), en wanneer hij begeleiding wil. De begeleider die tijd heeft accepteert de vraag en heeft direct een afspraak met de cliënt staan. De cliënt krijgt de bevestiging dat zijn vraag is geaccepteerd en dat er op de afgesproken tijd contact met hem wordt opgenomen. Het contact verloopt via de eigen kanalen zoals WhatsApp, telefonisch contact of een eigen screen-to-screen app. In ieder team is er een coördinator die zicht heeft op openstaande vragen en op cliënten die geen vragen stellen zodat iedereen altijd de begeleiding krijgt die hij nodig heeft. Op deze manier voorkomen we dat we (snel) extra mensen moeten inzetten doordat we de zorg slimmer verdelen en zo houden we zicht op al onze cliënten zonder onnodige administratie en overdracht. Dit is toepasbaar voor alle vormen van ambulante begeleiding, maar ook voor cliënten die in een woonsetting wonen waarbij er geen 24/7 aanwezigheid vereist/nodig is. We zijn gestart in 4 teams. Op basis van opgedane ervaringen en het coachingstraject is het proces van implementatie aangescherpt en in de periode september 2021 t/m juni 2022 zullen alle ambulante teams gaan werken met MijnRIBW.

Samenvatting van de aanvraag

Drie jaar geleden zijn we gestart met de ontwikkeling van MijnRIBW. Het uitgangspunt van MijnRIBW is dat de cliënt volledig regie heeft op zijn zorgvragen. De cliënt stelt zijn vraag via de app. Hij wordt hierin ondersteund door verschillende categorieën en subvragen. Deze vragen worden uitgezet bij een netwerk van begeleiders en (in de nabije toekomst) mantelzorgers MijnRIBW zorgt ervoor dat de vraag bij de juiste begeleider terecht komt. In principe heeft de cliënt regie op het vormgeven van zijn netwerk. In deze crisistijd kunnen we alle cliënten van een team koppelen aan alle medewerkers van een team, of meerdere teams. Zodra een cliënt een begeleidingsvraag stelt komt deze vraag bij alle begeleiders in zijn netwerk terecht. De cliënt geeft aan hoe hij begeleiding wil (telefonisch, beeldbellen, face to face op locatie), en wanneer hij begeleiding wil. De begeleider die tijd heeft accepteert de vraag en heeft direct een afspraak met de cliënt staan. De cliënt krijgt de bevestiging dat zijn vraag is geaccepteerd en dat er op de afgesproken tijd contact met hem wordt opgenomen. Het contact verloopt via de eigen kanalen zoals WhatsApp, telefonisch contact of een eigen screen-to-screen app. In ieder team is er een coördinator die zicht heeft op openstaande vragen en op cliënten die geen vragen stellen zodat iedereen altijd de begeleiding krijgt die hij nodig heeft. Op deze manier voorkomen we dat we (snel) extra mensen moeten inzetten doordat we de zorg slimmer verdelen en zo houden we zicht op al onze cliënten zonder onnodige administratie en overdracht.. Dit is toepasbaar voor alle vormen van ambulante begeleiding, maar ook voor cliënten die in een woonsetting wonen waarbij er geen 24/7 aanwezigheid vereist/nodig is. Momenteel maken 4 teams gebruik van dit platform en willen we als RIBW MijnRIBW de digitale toegang tot onze zorg maken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002607
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Mentink
Verantwoordelijke organisatie:
RIBW