Mobiele menu

Opschaling telemonitoring

Projectomschrijving

Deventer Ziekenhuis (DZ) staat voor topklinische en persoonsgerichte zorg. Zij is een betrokken en ambitieuze organisatie die luistert naar patiënten en daardoor continu verbetert. Een van de stappen in het continu verbeteren is de inzet van telemonitoring.

Momenteel wordt telemonitoring aan COPD en COVID-patiënten aangeboden en maakt ook het hart-vaatcentrum een start. De ambitie van het DZ is echter groter, ze wil telemonitoring overal beschikbaar maken waar het in kwaliteit en doelmatigheid van toegevoegde waarde is voor patiënt én zorgprofessional.

Het DZ zoekt hierin samenwerking op met haar regionale zorgpartners. De komende periode zal worden verkend hoe telebegeleiding in samenwerking met Thuiszorg Carinova kan worden aangeboden. De verwachting is dat door regionale samenwerking meer patiënten kunnen profiteren van de voordelen van telebegeleiding. Ook sluit dit perfect aan op de ambitie ten aanzien van ‘de juiste zorg op de juiste plek en door de juiste zorgprofessional’.

Verslagen


Eindverslag

Deventer Ziekenhuis (DZ) staat voor topklinische en persoonsgerichte zorg. Zij is een betrokken en ambitieuze organisatie die luistert naar patiënten en daardoor continu verbetert. Een van de stappen in het continu verbeteren is de inzet van telemonitoring.

Momenteel wordt telemonitoring aan COPD en COVID-patiënten aangeboden en is ook het hart-vaatcentrum gestart met de inzet. De ambitie van het DZ is echter groter, ze wil telemonitoring overal beschikbaar maken waar het in kwaliteit en doelmatigheid van toegevoegde waarde is voor patiënt én zorgprofessional.

Het DZ heeft in dit project goede voorbeelden uit andere regio's in het land verkend en samen met Thuiszorg Carinova in een infographic en twee praatplaten uitgewerkt hoe telemonitoring het beste in samenwerking kan worden aangeboden. Onze verwachting is dat door regionale samenwerking meer patiënten kunnen profiteren van de voordelen van telebegeleiding. Ook sluit dit perfect aan op de ambitie ten aanzien van ‘de juiste zorg op de juiste plek en door de juiste zorgprofessional’.

Met de resultaten van dit project zullen we in de regio aan de slag gaan. Concreet zullen we in een vervolgproject binnen hartfalen de uitgewerkte gezamenlijke organisatievorm in de praktijk gaan brengen.

Samenvatting van de aanvraag

Binnen het Deventer Ziekenhuis wordt op beperkte schaal gebruik gemaakt van telemonitoring. In de komende periode wil het ziekenhuis de inzet opschalen naar andere vakgroepen. Bij opschaling gaat een moment ontstaan waarin monitoring beter centraal georganiseerd kan worden (en niet meer per poli). Het ziekenhuis werkt binnen Salland intensief samen met verschillende zorgpartners. Huisartsen en VVT zijn voor dit vraagstuk het meest relevant zijn. Ook deze partijen zijn kleinschalig gestart met telemonitoring. Graag verkennen we met elkaar wat we binnen de regio gezamenlijk kunnen doen op het gebied van telemonitoring. De opschalingscoach willen we vragen om ons te helpen met deze fase van opschaling. Gericht op het opschalen naar meerdere vakgroepen binnen het Deventer Ziekenhuis, het eventueel centraliseren van de monitoring en hierin gezamenlijk optrekken met de zorgpartners in de regio.

Kenmerken

Projectnummer:
838004062
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. W.M. Kleine
Verantwoordelijke organisatie:
Deventer Ziekenhuis