Mobiele menu

Opschaling van de MijnIBDcoach in het zorgpad van de IBD-patiënt

Projectomschrijving

Achtergrond
Net als andere zorginstellingen heeft ook Isala de afgelopen maanden meer gebruik gemaakt van digitale toepassingen dan daarvoor, zodat zorg van het ziekenhuis naar huis verplaatst kan worden. Een van de toepassingen is de MijnIBDcoach. Als sinds 2018 is de coach operationeel, echter blijft het gebruik achter.

Activiteiten
Middels actieonderzoek achterhalen een team van Pluut & Partners de knelpunten die er nu zijn en welke interventies we hiervoor kunnen bedenken.

Het stappenplan

  1. Door middel van deskresearch en interviews zullen we achter halen hoe MijnIBDcoach op dit moment wordt gebruikt.
  2. Alle gebruikers zullen een enquête ontvangen en patiënten worden geïnterviewd. Het doel hiervan is bepalen hoe de afdeling scoort op het door ons ontwikkelde zorgkompas. Op deze manier ontstaat inzicht in knelpunten voor opschaling.
  3. Tijdens een workshop gaan we vervolgens met de RvE zelf een actieplan bepalen voor opschaling: met welke activiteiten zetten we stappen richting opschaling en structurele inbedding van MijnIBDcoach

Stap 1: Inventariseren wat er al is
Door middel van deskresearch en interviews zullen we achter halen hoe MijnIBDcoach op dit moment wordt gebruikt.

Stap 2: Zorginnovatiekompas
Alle gebruikers zullen een enquête ontvangen en patiënten worden geïnterviewd. Het doel hiervan is bepalen hoe de afdeling scoort op het door ons ontwikkelde zorgkompas. Op deze manier ontstaat inzicht in knelpunten voor opschaling.

Stap 3:
Tijdens een workshop gaan we vervolgens met de RvE zelf een actieplan bepalen voor opschaling: met welke activiteiten zetten we stappen richting opschaling en structurele inbedding van MijnIBDcoach.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In 2018 is binnen Isala een pilot gestart waarbij 302 IBD-patiënten werden geïncludeerd in de eCoach ‘MijnIBDcoach’ van Sananet. Met de MijnIBDcoach kan de patiënt zes acties uitvoeren: kenniskuren, periodieke checks (vragenlijsten over ziekteverloop), voorbereidend spreekuur, reminders instellen, zorgplan en vragen stellen. Uit onderzoek is gebleken dat de inzet van deze eCoach bij IBD patiënten kostenbesparend is, veilig voor de patiënt is, en dat de kwaliteit van zorg behouden blijft. Met de juiste inzet van de eCoach willen we een goede kwaliteit van zorg leveren, tegen een lagere prijs, en tegelijkertijd de patiënt in staat stellen meer regie te nemen in de zorgvraag. Van de 302 geïncludeerde patiënten van de Isala in 2018 blijkt slechts een kleine groep patiënten actief gebruik te maken van de MijnIBDcoach. Aangezien in andere ziekenhuizen de eCoach veel en effectief wordt ingezet is de verwachting dat de implementatie binnen Isala niet optimaal is. Hierdoor lukt het niet om de inzet van de eCoach op te schalen. Onze hulpvraag is dan ook: 1. Analyse van de belemmerende factoren t.a.v. het gebruik van de MijnIBDcoach voor patiënten 2. Analyse van de belemmerende factoren t.a.v. opschaling in patiënten. 3. Advies t.a.v. punt 1 & 2 4. Plan van aanpak t.a.v. advies

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002620
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Hofhuis
Verantwoordelijke organisatie:
Isala klinieken