Mobiele menu

Opschalingstraject e-consults en beeldscherm consults afdeling Reumatologie Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn

Projectomschrijving

Op de afdeling reumatologie van het Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn komen patiënten met chronische pijn vaak voor diagnostiek. Bij sommige ziektebeelden (zoals fibromyalgie) is verdere opvolging door de reumatoloog niet nodig. In de praktijk blijkt echter ca. 25% toch opnieuw verwezen te worden voor een vervolgconsult. Dit resulteert in drukte in de agenda’s bij de specialisten en onnodige zorg in de tweede lijn. Het merendeel van de patiënten wil tijdens zo’n vervolgconsult antwoord op vragen waar ook de expertise van andere zorgverleners voor ingezet kan worden. E-consults en beeldscherm consults worden door de reumaverpleegkundigen al volop ingezet, echter niet bij deze indicatie. Het doel van dit project is deze vorm van zorg op te schalen naar de doelgroep patiënten met chronische pijn om zo onnodige herhaal consults bij de reumatoloog te vermijden.

Verslagen


Eindverslag

Op de afdeling Reumatologie is bij sommige ziektebeelden (zoals fibromyalgie) geen verdere opvolging door de reumatoloog nodig. In de praktijk blijkt echter dat er nog veel herhaalconsulten voorkomen. Het doel van dit traject was het verminderen van het aantal herhaalconsulten. Voor het initiele plan van aanpak bleek onvoldoende draagvlak te zijn, waarna een ander plan van aanpak op is gesteld. Er is nu ingezet op het verbeteren van het verwijsbeleid rondom de poli Reumatologie: duidelijke kaders m.b.t het verwijzen naar de poli reumatologie bij eerder gestelde diagnoses, en het optimaliseren van het verwijsbeleid naar de 1e lijn na een consult op de poli door het ontwikkelen van een ‘verwijstool’ met alle relevante informatie benodigd voor een gerichte doorverwijzing. Er is samenwerking gezocht met andere vakgroepen om dit te bewerkstelligen.

Samenvatting van de aanvraag

De afdeling reumatologie van Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn zien een deel van hun populatie onnodig voor herhaling op de poli. Deze patiënten hebben dan vragen die ook door de reumaverpleegkundige afgehandeld zouden kunnen worden. De reumaverpleegkundigen gebruiken al digitale communicatie (e-consults en beeldscherm consults) voor een ander deel van de populatie. Het doel is om ook deze e-consults en beeldscherm consults in te gaan zetten voor de eerder beschreven doelgroep, zodat onnodige herhaalconsults vermeden kunnen worden. De opschaling van e-consults en beeldscherm consults van de reumaverpleegkundigen is nog niet gestart omdat het ontbreekt aan een gedegen opschalingsplan. De angst is dat patiënten wellicht niet bereid zijn tot deze verandering omdat ze verwachten dat een medisch specialist hun vragen beantwoord. We willen graag een coachingstraject aanvragen om ons te ondersteunen in dit proces.

Kenmerken

Projectnummer:
838004064
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C. Koehorst
Verantwoordelijke organisatie:
Gelre ziekenhuis