Mobiele menu

Opschalingstraject gebruik patiëntenportaal Huisartsenpraktijk Strikwerda & Vernooij

Projectomschrijving

Huisartsenzorg staat al jaren onder druk. Sinds de COVID-19 pandemie is de werkdruk nog hoger opgelopen en wordt er naar manieren gezocht om die druk te laten dalen. Uit onderzoek blijkt dat een patiëntenportaal resulteert in minder telefoondruk, een betere stroomlijning van de processen binnen de praktijk en de mogelijkheid de werkdruk beter te verdelen. Daarnaast is bekend dat hoe meer patiënten het patiëntenportaal gebruiken, hoe groter dit effect is. Het huidige aanmeldpercentage van de patiëntenpopulatie in deze huisartsenpraktijk is bijna 40% en niet elke patiënt gebruikt het portaal actief. Het doel is om het actief gebruik van het patiëntenportaal op te schalen, dat betekent dat meer patiënten e-consults gaan aanvragen, online hun lab bekijken en online afspraken maken.

Verslagen


Eindverslag

Huisartsenzorg staat al jaren onder druk. Er wordt volop naar manieren gezocht om die druk te laten dalen. Uit onderzoek blijkt dat een patiëntenportaal resulteert in minder telefoondruk, een betere stroomlijning van de processen binnen de praktijk en de mogelijkheid de werkdruk beter te verdelen. Daarnaast is bekend dat hoe meer patiënten het patiëntenportaal gebruike, hoe groter dit effect is. Het aanmeldpercentage van de patiëntenpopulatie in de huisartsenpraktijk was bijna 40% en slechts weinig patiënten gebruikten het portaal actief. Er zijn nog geen nieuwe cijfers bekend, echter merken we op dat er meer e-consults worden aangevraagd wat het aantal laag-urgente live consulten vermindert.

Samenvatting van de aanvraag

De werkdruk in de huisartsenpraktijk ligt hoog. Diverse vormen van e-health zouden deze werkdruk kunnen verlagen. Huisartsenpraktijk Strikwerda en Vernooij wil zich focussen op het opschalen van het gebruik van het patiëntenportaal, met daarin de functionaliteiten 'afspraak maken', 'e-consult' en 'lab bekijken'. Ondanks de jonge populatie in onze praktijk is het percentage actieve gebruikers slechts ca. 10%. Dit willen we graag verhogen naar 50%.

Kenmerken

Projectnummer:
838004063
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Vernooij
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Strikwerda en Vernooij