Mobiele menu

Opstart GLI Rijncoepel 2021 en verder

Projectomschrijving

GLI: CooL

Met de opstartsubsidie voor de GLI van ZonMw start Rijncoepel met het inrichten van de GLI in regio Zuid-Holland Noord. We maken daarbij gebruik van het bestaande grote netwerk in de zorg van Rijncoepel en de andere zorggroepen in de regio. Met behulp van onze partners Zorg en Zekerheid en Incluzio bereiken we ook de doelgroepen die moeilijker in de wijk te benaderen zijn. Door deze  overkoepelende samenwerking op te starten in onze regio, kunnen we de juiste deelnemers bereiken (ook die uit een lagere sociale klasse) en zorgen dat zij het tweejarige programma volhouden.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Rijncoepel is een zorggroep in de regio Zuid Holland Noord. Er zijn vijf wijksamenwerkingsverbanden van eerstelijns zorgverleners aangesloten. Zorg en Zekerheid heeft Rijncoepel gevraagd om de GLI in eerste instantie binnen de eigen zorggroep (proeftuin) en daarna samen met twee andere zorggroepen regionaal (Zuid-Holland Noord) op te zetten. De vierde zorggroep, Zorggroep Katwijk, heeft de GLI reeds extern ingekocht. Met inzet van de GLI willen we onnodig (toenemend) leed van individuele deelnemers voorkomen en (toekomstige hoge) zorgkosten besparen. Daarnaast verwachten we dat we met dit brede GLI-netwerk een inktvlek kunnen realiseren waarbij de GLI-deelnemers ook hun eigen huishouden en eventuele anderen om hen heen stimuleren om bewust(er) bij hun eigen leefstijl stil te staan. Dit draagt bij aan een (nog) gezondere regio Zuid-Holland Noord. Dat er ruimte is voor verbetering blijkt uit de cijfers: de helft van de bewoners heeft overgewicht, met de verwachting dat dit tot 2040 verdubbeld. 13% van de volwassenen heeft obesitas. Een derde van de volwassenen beweegt onvoldoende. Samen met onze partners willen we zorgen voor een kwalitatief goed en regionaal dekkend GLI-aanbod waarbij zij de keuze hebben om een GLI-traject te kiezen dat qua tijd, locatie en vorm bij hun past. Dit is belangrijk om het tweejarig traject vol te kunnen houden. Dit ‘dekkende aanbod’ is nodig, omdat het op dit moment moeilijk blijkt om deelnemers te motiveren tot structurele deelname. De deelnemers moeten lang wachten tot ze 1) dicht bij huis, 2) op het gewenste tijdstip en 3) in de gewenste vorm (zoals gedurende de coronacrisis toch live in klein verband), kunnen starten. Dit lange wachten leidt vaak tot het wegvallen van de motivatie van deelnemers. De subsidieperiode (juni 2021 – juni 2022) gebruiken we om intern de organisatie van de GLI goed op te tuigen en tegelijkertijd een samenhangend netwerk aan leefstijlcoaches op te bouwen in de gemeenten Noordwijk, Voorschoten en Leiden zodat in mei 2022 8 GLI-groepen à 10 – 15 deelnemers draaien (deelnemers populatie 61.500). Na de subsidieperiode bouwen we dit netwerk uit met twee andere zorggroepen (deelnemers populatie dan 497.500) met als doel eind 2023 in totaal 560 – 840 deelnemers te hebben (gestart en doorlopen). Ons doel is daarmee de gezondheid van de inwoners van Zuid Holland Noord te bevorderen door: Startend vanuit de vijf wijksamenwerkingsverbanden in Zuid-Holland Noord een kwalitatief goed en dekkend aanbod van leefstijlcoaches op te bouwen die een bewezen GLI (CooL) aanbieden zodat gemotiveerde deelnemers een aanbod kunnen vinden dat bij hen past. het scholen en faciliteren van zorgprofessionals om te komen tot succesvolle verwijzing van dez deelnemers vanaf 2023 groepen op te zetten met gelijke medische achtergrond /chronische ziekten (zoals diabetes mellitus of hart- en vaatziekten); de zg. peergroupen. Hierbinnen kunnen de deelnemers op basis van hun eigen ervaringen elkaar kunnen steunen en gericht kennis over hun ziekte met elkaar delen. het verkennen en uitwerken van de mogelijke samenwerking met de eerder genoemde drie andere GLI-samenwerkingsverbanden in onze regio. Om zo samen tot een kwalitatief goed en sluitend regionaal GLI-aanbod. Ter realisatie daarvan heeft Rijncoepel in de subsidiefase (juni 2021 – juni 2022): Met haar vijf wijksamenwerkingsverbanden, de betrokken GLI-aanbieders (partners) en de verzekeraar Zorg en Zekerheid afspraken gemaakt over de uitvoering en financiering van de GLI in 2021 en 2022: de taak en rolverdeling (inclusief coördinatie), de gewenste (bij)scholing van zorgprofessionals, ieders verantwoordelijkheden, de verwijsafspraken en manier van declareren. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het werven en vlot in laten stromen van nieuwe deelnemers met als resultaat 8 GLI-groepen in mei 2022. In de gemeenten Leiden, Noordwijk en Voorschoten (nadere) afspraken gemaakt met de welzijns- en beweegaanbieders over de ‘warme overdacht’ aansluitend op de GLI. Het streven is hen al vroegtijdig hierbij te betrekken. Een panel van GLI-deelnemers is opgezet met een opzet en aanpak die aansluit bij de behoeften van de deelnemers Webpagina’s en schriftelijk communicatiemateriaal ontwikkeld met algemene informatie en specifieke informatie voor de GLI-deelnemers De samenwerking met de andere GLI-samenwerkingsverbanden in de regio verkend en bij wederzijds ervaren meerwaarde inhoudelijk uitgewerkt (afspraken) De hiervoor genoemde afspraken, werkwijze en ontwikkelde communicatiemateriaal beschreven in een implementatieplan De aanpak geëvalueerd en vastgelegd in een procesbeschrijving inclusief de leerpunten en werkzame elementen van de aanpak. De GLI groepen worden hiermee regulier aanbod vanuit de Rijncoepel voor onze wijksamenwerkingsverbanden. Na de subsidieperiode (vanaf juni 2022) schaalt Rijncoepel de aanpak in samenwerking met de andere twee zorggroepen op aan de hand van het genoemde implementatieplan.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100052110009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Verwoert
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting RijnCoepel