Mobiele menu

OPTICARE-M/F: Towards a sex and gender sensitive approach of cardiac rehabilitation

Hartrevalidatie is gericht op het ontwikkelen van een actieve leefstijl en op het verbeteren van gezondheid. Er is weinig bekend over het effect van hartrevalidatie bij vrouwen.

Doel

In dit onderzoek bekijken we of mannen en vrouwen gelijkwaardig profiteren van hartrevalidatie en of vrouwen baat hebben bij aanvullende programma’s voor het bevorderen van een actieve leefstijl (een programma in groepsverband of een telefonisch programma).

Resultaten hartrevalidatie bij vrouwen

De resultaten van de OPTICARE-M/F studie laten zien dat vrouwen hartrevalidatie starten met een minder actieve leefstijl, een lagere fysieke fitheid en een lagere mentale gezondheid en kwaliteit van leven dan mannen. Dit wordt ook gezien in de algehele populatie. Niettemin profiteren vrouwen en mannen gelijkwaardig van hartrevalidatie op het gebied van fysieke activiteit, fysieke fitheid, cardiovasculair risicofactorbeheer en kwaliteit van leven. Verbetering van de mentale gezondheid is zelfs iets groter bij vrouwen. Deze resultaten onderstrepen het belang van deelname aan hartrevalidatie voor vrouwen en suggereren dat speciale hartrevalidatie programma’s voor vrouwen niet nodig zijn.

Resultaten op gebied van diversiteit

Aanvullend hebben we gekeken of leeftijd, sociaaleconomische status, etniciteit, en opleidingsniveau van invloed zijn op de effecten van hartrevalidatie. Deelnemers met een hogere leeftijd bereikten minder verbeteringen op het gebied van participatie in de samenleving, mentale gezondheid, vermoeidheid en kwaliteit van leven. Sociaaleconomische status, etniciteit en opleidingsniveau lijken weinig invloed te hebben op de effectiviteit van hartrevalidatie.

Verslagen


Eindverslag

Hartrevalidatie is gericht op het ontwikkelen van een actieve leefstijl en op het verbeteren van gezondheid. Er is weinig bekend over het effect van hartrevalidatie bij vrouwen. De resultaten van de OPTICARE-M/F studie laten zien dat vrouwen hartrevalidatie starten met een minder actieve leefstijl, een lagere fysieke fitheid en een lagere mentale gezondheid en kwaliteit van leven dan mannen. Dit wordt ook gezien in de algehele populatie. Niettemin profiteren vrouwen en mannen gelijkwaardig van hartrevalidatie op het gebied van fysieke activiteit, fysieke fitheid, cardiovasculair risicofactorbeheer en kwaliteit van leven. Verbetering van de mentale gezondheid is zelfs iets groter bij vrouwen. Deze resultaten onderstrepen het belang van deelname aan hartrevalidatie voor vrouwen en suggereren dat speciale hartrevalidatie programma’s voor vrouwen niet nodig zijn. Aanvullend hebben we gekeken of leeftijd, sociaaleconomische status, etniciteit, en opleidingsniveau van invloed zijn op de effecten van hartrevalidatie. Deelnemers met een hogere leeftijd bereikten minder verbeteringen op het gebied van participatie in de samenleving, mentale gezondheid, vermoeidheid en kwaliteit van leven. Sociaaleconomische status, etniciteit en opleidingsniveau lijken weinig invloed te hebben op de effectiviteit van hartrevalidatie.

Kenmerken

Projectnummer:
849500004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N. ter Hoeve
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC