Mobiele menu

OPTICARE-RESST: Het OPTImaliseren van CArdiale REvalidatie door het verbeteREn van Slaap en STress.

Projectomschrijving 
Hartrevalidatie is van essentieel belang voor het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van hartpatiënten, maar er is ruimte voor verbetering. Huidige programma's besteden onvoldoende aandacht aan slaap- en stressproblemen, terwijl meer dan de helft van de patiënten hiermee te maken heeft. Zowel slaap als stress is geassocieerd met nadelige cardiovasculaire gezondheid en een verminderde kwaliteit van leven.

Doel
De belangrijkste doelstelling van dit project is het onderzoeken van de effectiviteit van een gedragsprogramma dat zich richt op slaap en stress (de RESST-interventie), wanneer geïntegreerd in hartrevalidatie. Verder onderzoeken we de relatie tussen slaap en stress enerzijds en andere leefstijlcomponenten en gezondheid anderzijds. 

Aanpak/werkwijze
Het project omvat een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde trial met 200 hartpatiënten die slaap- en/of stressproblemen ervaren. De helft van hen volgt de standaard hartrevalidatie, terwijl de andere helft bovenop de standaard zorg de RESST-interventie krijgt aangeboden. De RESST-interventie is een groepsgebaseerd gedragsprogramma dat gericht is op het verbeteren van slaap en stress. Primaire uitkomstmaten voor het beoordelen van de effectiviteit zijn zowel objectief als subjectief gemeten slaap en stress. De (bi-)directionele relatie tussen slaap, stress en andere leefstijlaspecten (zoals fysieke activiteit en voeding) en gezondheid (zoals cardiovasculaire gezondheid en kwaliteit van leven) zal onder andere worden verkend via EMA-analysetechnieken.

Samenwerkingspartners
Het onderzoek wordt geleid door een consortium van 5 kenniscentra (Erasmus MC, Erasmus Universiteit, Trimbos Instituut, Maastricht UMC, Karlsruhe Institute of Technology) en 2 zorginstellingen (Capri Hartrevalidatie en Maxima Medisch Centrum). Consortiumleden variëren sterk in achtergronden, expertise en carrièrestadia, wat zorgt voor een uitgebreide kennisbasis op het gebied van zorg, onderzoek en implementatie. Deze diversiteit waarborgt een maximale impact voor het project, met expertise in leefstijlonderzoek, slaap, stress, EMA-analysetechnieken, epidemiologie, richtlijnontwikkeling en economische evaluaties binnen het consortium.

Verwachte resultaten 
Dit project komt tegemoet aan behoeften geuit door patiënten en zorgverleners in toonaangevende Nederlandse hartrevalidatiecentra. Door actieve betrokkenheid van eindgebruikers (o.a. patiënten, zorgverleners en beleidsmakers) in alle projectfases en de ontwikkeling van een implementatie handleiding, kan succesvolle landelijke integratie van de RESST-interventie in hartrevalidatie en opname in de Nederlandse richtlijnen worden bereikt. Aangezien meer dan de helft van de hartpatiënten kampt met slaap- en/of stressproblemen en deze problemen gerelateerd zijn aan hun gezondheid en kwaliteit van leven, verwachten we dat dit een aanzienlijke impact kan hebben voor deze grote groep patiënten.

Kenmerken

Projectnummer:
10930012310027
Looptijd: 6%
Looptijd: 6 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Nienke ter Hoeve
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum