Mobiele menu

OPTICARE-XL; effectiveness and cost-effectiveness of a novel tailor-made cardiac rehabilitation program for obese patients with coronary artery disease

OPTICARE-XL: nieuw hartrevalidatieprogramma voor patiënten met ernstig overgewicht?

Doel

Bestaande hartrevalidatieprogramma’s zijn vaak onvoldoende effectief bij patiënten met ernstig overgewicht. OPTICARE-XL onderzoekt bij deze patiënten de (kosten-)effectiviteit van een nieuw ‘op maat’ hartrevalidatieprogramma, dat speciaal ontwikkeld is voor deze steeds groter wordende doelgroep. Belangrijke kenmerken van dit programma zijn het revalideren in kleine groepen met focus op zelfmanagement, het trainen van zowel spierkracht als uithoudingsvermogen, en het werken aan een gezonde en actieve leefstijl.

Werkwijze

Tweehonderd hartpatiënten met ernstig overgewicht worden door loting ingedeeld bij het al bestaande of bij het nieuwe programma. Metingen worden verricht tot een half jaar na afronding van hartrevalidatie.

Wat levert het op?

Bij bewezen (kosten-)effectiviteit zal het nieuwe programma worden geïmplementeerd als reguliere zorg bij hartpatiënten met ernstig overgewicht.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Effectiveness and cost-effectiveness of a novel cardiac rehabilitation program for obese patients with coronary artery disease or atrial fibrillation. Study protocol of the OPTICARE XL study
Auteur: N. Tenbult-van Limpt, I. Den Uijl, N. Ter Hoeve, J.J. Kraal, H.M.C. Kemps, R. van den Berg-Emons
Titel: Nieuwe interventies hartrevalidatie
Auteur: M. Snaterse, J. Hollander, M. Boekhoorn & I. den Uijl.
Titel: OPTICARE-XL; effectiveness and cost-effectiveness of a novel tailor-made cardiac rehabilitation program for obese patients with coronary artery disease; data manamagent plan
Auteur: HJG van den Berg-Emons, projectleider en JR de Jong, Data Stewardship Advisor Research Suite, Erasmus MC
Titel: Health-related quality of life and cardiac rehabilitation: does body mass index matter
Auteur: Iris den Uijl, Nienke Ter Hoeve, Madoka Sunamura, Henk Stam, Mattie Lenzen, Victor van den Berg, Eric Boersma, Rita van den Berg-Emons
Magazine: Journal of Rehabilitation Medicine

Verslagen


Eindverslag

OPTICARE XL: een nieuw hartrevalidatieprogramma voor patiënten met ernstig overgewicht.

Doel
In tegenstelling tot gunstige effecten bij hartpatiënten met een normaal gewicht, zijn bestaande hartrevalidatieprogramma’s vaak onvoldoende effectief bij patiënten met ernstig overgewicht. OPTICARE XL onderzoekt bij deze patiënten de (kosten-)effectiviteit van een nieuw ‘op maat’ hartrevalidatieprogramma, dat speciaal door Capri Hartrevalidatie en Erasmus MC ontwikkeld is voor deze steeds groter wordende doelgroep.
Belangrijke kenmerken van het nieuwe OPTICARE XL programma zijn: langer revalideren in kleinere groepen met lotgenoten, een extra focus op zelfmanagement, een nazorgfase in groepsverband, het trainen van zowel spierkracht als uithoudingsvermogen, en werken aan een actieve en gezonde leefstijl om gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen.

Werkwijze
Hartpatiënten met ernstig overgewicht werden door loting ingedeeld in het nieuwe programma (OPTICARE XL groep: 102 patiënten) of in het standaard programma (controlegroep: 99 patiënten). Metingen naar diverse fysieke en psychosociale uitkomstmaten en gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven werden verricht tot een half jaar na afronding van hartrevalidatie. Ook werd de kosteneffectiviteit onderzocht.

Conclusie
Er werden in zowel de OPTICARE XL als controlegroep gunstige effecten gevonden op diverse uitkomstmaten na het volgen van het revalidatieprogramma op zowel de korte als lange termijn. Echter, alhoewel direct na afronding van het eerste en meest intensieve gedeelte van de revalidatie de effecten op gewichtsverlies en participatie in de samenleving groter waren in de OPTICARE XL groep, was er op de langere termijn (6 maanden na afronding van het programma) geen verschil meer te zien tussen beide onderzoeksgroepen. Ook was OPTICARE XL niet kosteneffectief ten opzichte van het standaard hartrevalidatieprogramma. Daarom adviseren we om het standaard hartrevalidatieprogramma te continueren bij patiënten met ernstig overgewicht. Verder onderzoek is nodig om te bekijken hoe de nazorgfase van het OPTICARE XL programma kan worden geoptimaliseerd.

OPTICARE-XL: nieuw hartrevalidatieprogramma voor patiënten met ernstig overgewicht? Bestaande hartrevalidatieprogramma’s zijn vaak onvoldoende effectief bij patiënten met ernstig overgewicht. OPTICARE-XL onderzoekt bij deze patiënten de (kosten-)effectiviteit van een nieuw ‘op maat’ hartrevalidatieprogramma, dat speciaal ontwikkeld is voor deze steeds groter wordende doelgroep. Belangrijke kenmerken van dit programma zijn het revalideren in kleine groepen met focus op zelfmanagement, het trainen van zowel spierkracht als uithoudingsvermogen, en het werken aan een gezonde en actieve leefstijl. Tweehonderd hartpatiënten met ernstig overgewicht worden door loting ingedeeld bij het al bestaande of bij het nieuwe programma. Metingen worden verricht tot een half jaar na afronding van hartrevalidatie. Bij bewezen (kosten-)effectiviteit zal het nieuwe programma worden geïmplementeerd als reguliere zorg bij hartpatiënten met ernstig overgewicht.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
843001702
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.J.G. van den Berg-Emons
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC