Optimal perioperative care after VATS for primary spontaneous pneumothorax & a national research consortium for Lung Surgery

Projectomschrijving

Optimale perioperatieve zorg voor primaire spontane pneumothorax.

Met het opzetten van een landelijk longchirurgisch onderzoeksconsortium, bestaande uit diverse belangrijke partijen, kunnen landelijke kennishiaten die door de Nederlandse Vereniging van Longchirurgie zijn opgesteld sneller onderzocht worden.

Een van de eerste projecten die hieruit voortkomt is het optimaliseren van de zorg rond de operatie voor primaire spontane pneumothorax (klaplong). Het huidige wetenschappelijke bewijs is van lage kwaliteit met als gevolg grote variatie in behandeling. Een landelijke vragenlijst onder longchirurgen bevestigt deze variatie, die invloed heeft op patiënttevredenheid, opnameduur en kosteneffectiviteit. Met een multicenter gerandomiseerde studie willen we onderzoeken of een progressief kortdurend drainbeleid en eenmalige lokale pijnstilling kosteneffectiever en patiëntvriendelijker is dan het huidige standaard beleid (langdurige drain en ruggenprik ter pijnstilling).

Verslagen

Eindverslag

Een landelijk onderzoeksconsortium is opgezet, bestaande uit diverse belangrijke stakeholders. Hiermee zullen kennishiaten in de thoraxchirurgie sneller geïdentificeerd worden wat zal leiden tot efficiënter uitgevoerd onderzoek naar verbetering in de zorg.

Het eerste projectidee wat hieruit is voortgekomen, is het optimaliseren en verbeteren van de perioperatieve zorg voor primaire pneumothorax. Zowel bestaande literatuur als een landelijke survey onder longchirurgen laten een grote variatie zien in drain- en pijnstillingsbeleid. Deze variatie heeft een effect op patiënttevredenheid, opnameduur en kosteneffectiviteit. Middels een multicenter gerandomiseerde studie willen we onderzoeken of snelle verwijdering van de drain in combinatie met locoregionale single-shot analgesie zorgt voor een kortere opnameduur en betere kosteneffectiviteit dan de huidige zorg. Het projectidee is ingediend bij 'Doelmatigheidsonderzoek Open ronde 2024'.

Samenvatting van de aanvraag

Most investigators in thoracic surgery perform research in single center setting whereby results are not widely supported and implementation fails. In the process of developing rosaceous research proposals for health care evaluation in a multicenter setting, principal investigators fall in repetitive attempts for collaboration with patient organizations and health technology assessment (HTA) experts, as well as for invariable support from national scientific societies. There is a need to bring constant unanimity and collaboration between the relevant parties within a definite research consortium that is anchored within the national scientific societies for effective, reliable and relevant research on prioritized topics in thoracic surgery. A more definite partnership between patient organizations, NVvL and NVT, as well as HTA experts within a research consortium will improve the identification of relevant knowledge gaps and such a consortium will invariably lead to more efficient and patient-centered health care evaluation research. Currently, we wish to create a research consortium and develop our first project focused on improving and optimizing perioperative care after pneumothorax. Primary spontaneous pneumothorax (PSP) is a common condition, with an incidence of 12.3 cases per 100.000 in young healthy males. After primary conservative treatment recurrence rates are high (approximately 30%). In case of recurrent PSP or persistent air leakage (= 5 days) after primary treatment, guidelines recommend surgical intervention. Guidelines however lack consensus regarding (peri)operative care, since the quality of the published literature is moderate to low which leads to variation in clinical management. We have sent an online case-based survey to all thoracic surgeons in the Netherlands performing surgical treatment for PSP (publication will follow), in order to investigate the variation in perioperative care of PSP in the Netherlands. This survey showed noticeable variation in drain and pain management. Approximately 40% of surgeons applied early drain removal whereas 60% complied to late drain removal (varying between 2-5 days). In addition, 80% of respondents used thoracic epidural analgesia (TEA) as preferred pain management, whereas only 20% used locoregional single-shot or systemic analgesia. As TEA is associated with patient immobilization, bladder dysfunction and hypotension, this may have impact on recovery and LOS. The decision on which approach to choose lays mostly in the hands of the responsible surgeon and anesthesiologist. Since drain and pain policy has a high impact on patient satisfaction, quality of recovery and LOS, we aim to investigate whether a strategy of early drain removal and the use of locoregional single-shot analgesia is more cost-effective than current standard care.

Kenmerken
Projectnummer:
10390092110011
Looptijd:
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. L. Janssen
Verantwoordelijke organisatie:
Máxima Medisch Centrum