Mobiele menu

Optimal perioperative care after VATS for primary spontaneous pneumothorax & a national research consortium for Lung Surgery

Optimale perioperatieve zorg voor primaire spontane pneumothorax.

Met het opzetten van een landelijk longchirurgisch onderzoeksconsortium, bestaande uit diverse belangrijke partijen, kunnen landelijke kennishiaten die door de Nederlandse Vereniging van Longchirurgie zijn opgesteld sneller onderzocht worden.

Een van de eerste projecten die hieruit voortkomt is het optimaliseren van de zorg rond de operatie voor primaire spontane pneumothorax (klaplong). Het huidige wetenschappelijke bewijs is van lage kwaliteit met als gevolg grote variatie in behandeling. Een landelijke vragenlijst onder longchirurgen bevestigt deze variatie, die invloed heeft op patiënttevredenheid, opnameduur en kosteneffectiviteit. Met een multicenter gerandomiseerde studie willen we onderzoeken of een progressief kortdurend drainbeleid en eenmalige lokale pijnstilling kosteneffectiever en patiëntvriendelijker is dan het huidige standaard beleid (langdurige drain en ruggenprik ter pijnstilling).

Verslagen


Eindverslag

Een landelijk onderzoeksconsortium is opgezet, bestaande uit diverse belangrijke stakeholders. Hiermee zullen kennishiaten in de thoraxchirurgie sneller geïdentificeerd worden wat zal leiden tot efficiënter uitgevoerd onderzoek naar verbetering in de zorg. Het eerste projectidee wat hieruit is voortgekomen, is het optimaliseren en verbeteren van de perioperatieve zorg voor primaire pneumothorax. Zowel bestaande literatuur als een landelijke survey onder longchirurgen laten een grote variatie zien in drain- en pijnstillingsbeleid. Deze variatie heeft een effect op patiënttevredenheid, opnameduur en kosteneffectiviteit. Middels een multicenter gerandomiseerde studie willen we onderzoeken of snelle verwijdering van de drain in combinatie met locoregionale single-shot analgesie zorgt voor een kortere opnameduur en betere kosteneffectiviteit dan de huidige zorg. Het projectidee is ingediend bij 'Doelmatigheidsonderzoek Open ronde 2024'.

Kenmerken

Projectnummer:
10390092110011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. L. Janssen
Verantwoordelijke organisatie:
Máxima Medisch Centrum